Tijdens de Week van de Pleegzorg van 29 oktober tot en met 6 november 2016 was er speciale aandacht voor het belang van pleegzorg en het grote tekort aan pleegouders in Nederland.

Wethouder Jo Schlangen (Jeudgzorg) bezocht een pleegmoeder in Kerkrade. Volgens haar is er ook te weinig aandacht voor de problemen waar pleegouders tegenaan lopen. “Maar geef nooit op”, adviseert ze andere pleegouders.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. “Pleegzorg heeft een duidelijke plek in het gemeentelijk jeugdbeleid”, zegt wethouder Schlangen. “In de wet staat ook dat het voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen beter is om in een gezinsomgeving te worden geplaatst dan in een groep bij een zorginstelling. Dan zijn er wel veel meer pleegouders en gezinnen nodig dan er nu zijn. Ik hoop dat velen, ook in Kerkrade zich bewust worden van de nood en erover gaan nadenken of ze deze kinderen, die anders vaak tussen wal en schip raken, een mooie toekomst kunnen bieden.”

Foto Kerkrade.nl

Geef een reactie