Gedeputeerde Koopmans noemt rapporten overtuigend en biedt de helpende hand.

 

 

Vandaag nam gedeputeerde Koopmans de rapporten van het expertteam en BMC, de raadsvoorstellen en het ‘herindelingsontwerp’ in ontvangst in aanwezigheid van de colleges van Landgraaf en Heerlen en sprak er zijn waardering over uit.

“Als we met gemeenten praten over een mogelijke herindeling is een belangrijke vraag welke visie men heeft en welke antwoorden er zijn op de problemen die er leven.” Hier is dat duidelijk volgens Koopmans. “De sociaal-economische opgaven die er al jaren spelen, zijn nog steeds onmiskenbaar aan de orde. Ze zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar bij mensen thuis en in de straten. In dat kader is dit een kans die je kunt grijpen.”

“De bevindingen van het expertteam zijn zonder meer overtuigend”, stelde hij. “En dat komt doordat niet alleen de opgave en de beste oplossing duidelijk geschetst wordt. Maar omdat het rapport daarnaast ook duidelijk de zorg- en aandachtspunten schetst van de inwoners van Landgraaf en Heerlen en daar duidelijke aanbevelingen over doet.”

Koopmans onderstreepte het belang van de aanbevelingen van het expertteam om daar serieus mee om te gaan en er aan te werken. “Inwoners van Landgraaf en Heerlen hebben er recht op dat die zorgpunten opgepakt worden”, stelde hij. “De provincie wil in herindelingsprocessen van onderop, zoals deze als partner meedoen.” De komende tijd zullen de aanbevelingen van het expertteam nader worden ingevuld in samenwerking tussen gemeenten en provincie.

Wethouder Harry Leunessen: “We voelen ons met woord en daad gesteund door de provincie in dit proces dat als doel heeft om die mensen met wie het niet goed gaat een betere toekomst te bieden.

Ralf Krewinkel “We zijn blij dat de provincie dit proces ondersteunt en als partner met ons wil werken aan een nieuwe sterke gemeente, met behoud van identiteit”

Meer info gemeente Landgraaf:  Jeannette Noordhoek, tel. 045-5695 370 Meer info gemeente Heerlen: Algemeen persnummer 045 5604070 of Richard Pisters 045 5604712

Gemeente Landgraaf, 23 november 2016

 

Foto Heerlen

 

Geef een reactie