ZUYVER – dat zijn WIJ!

“Werken aan een sterk merk dat is onze opzet. Een merk dat iets toevoegt aan de richting die ons bedrijf is ingeslagen”, aldus Michel van Dooren. “Met de introductie van ZUYVER hebben wij een merk dat nog beter aansluit bij de behoefte van onze klanten”. Op 30 november werd op het Ó-mill (bedrijventerrein)in het bijzijn van medewerkers, klanten en relaties middels een ludieke wisser-actie de naam ZUYVER gepresenteerd.

“Zuyver – in dienstverlening” een nieuwe naam- als richting gever voor een volgend tijdperk in de ontwikkeling van ons bedrijf. En een nieuw tijdperk vraagt een andere kijk op dienstverlening. Dienstverlening waarbij de klant nog meer centraal staat en die via nieuwe (online) kanalen direct invloed kan uitoefenen. En dit vraagt om andere denk- en doe richtingen voor organiseren. Wij zien veel mogelijkheden, immers de behoefte aan dienstverlening neemt verder toe en in een grotere diversiteit. “Wij zijn van mening dat als we goed op deze veranderingen inspelen, ze ten goede komen van onze klanten, van onze omgeving en van ons”. “Wij zijn ons ervan bewust dat we onderdeel van die omgeving zijn en dat iedere positieve bijdrage die we eraan leveren, impact heeft”, aldus Tim Feijen.

Het merk ZUYVER benadert het best de waarden waar wij voor staan.
Zuyver in dienstverlening – van mensen voor mensen!

www.zuyver.care

 

info@zuyver .care

 

 

 

 

 

Geef een reactie