Vanaf 1 januari “Eigen bijdrage WMO 2017”.

 

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen.

Wat zijn de grootste wijzigingen?

• De laagste maximale periodebijdrage voor alle eenpersoonshuishoudens en AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens (65+) wordt € 17,50.
• De laagste maximale periodebijdrage voor de groep meerpersoonshuishoudens, niet-AOW gerechtigd (65-), met een bijdrage plichtig inkomen tot en met € 35.000 wordt € 0,-. Klanten in deze situatie betalen vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget vanuit de Wmo.
• Het marginaal tarief gaat van 15% naar 12,5%.

Kijk voor meer informatie op onze website: http://ow.ly/rfXE306zZ

 

Geef een reactie