Wellicht heeft u er de laatste tijd al iets over gelezen of gehoord: de ontwikkelingen met betrekking tot het vervoer over het spoor. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het informeren van inwoners door middel van bewonersavonden voor mensen die langs het spoor wonen in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. Deze avonden werden georganiseerd door de Provincie Limburg en ProRail. Er was ook onrust rondom dit onderwerp, met name door een gebrek aan informatie.

Welke ontwikkelingen zijn er? Toename goederenvervoer
Door het midden van Nederland loopt de goederenspoorlijn de Betuweroute. Deze zorgt voor het meeste goederentransport per trein van de haven van Rotterdam richting Duitsland en zo verder naar de rest van Europa. Door werkzaamheden op dit traject moeten de goederentreinen, net zoals voor de komst van de Betuweroute het geval was, de komende jaren tijdelijk een andere route nemen. Eén van deze routes loopt via de grensovergang bij Venlo. Maar er komen ook extra treinen via de route Sittard-Heerlen-Kerkrade-Herzogenrath. Hierbij gaat het echter niet om grote aantallen. Informatie over het aantal goederentreinen per route is te zien op 
www.infomil.nl. Dit is een website van de Rijksoverheid waar onder andere het vervoer van goederen en chemische stoffen over weg, spoor en water op gepubliceerd wordt.

Elektrificatie spoor en spoorverdubbeling
Ten behoeve van de verbinding (personenvervoer) tussen Maastricht en Aken zónder overstap in Heerlen en Herzogenrath en vanwege de toekomstige intercitydienst Eindhoven-Aken-Keulen, wordt het bestaande spoor tussen Landgraaf en Herzogenrath over een lengte van 6 km geëlektrificeerd. Hiervoor komt er in Kerkrade een trafostation. Dat is een soort groot elektriciteitshuis waar de stroom voor het spoor vandaan komt. ProRail vraagt hier binnenkort bij de gemeente een omgevingsvergunning voor aan. Hiervoor moet de gebruikelijke procedure worden doorlopen. Naast de elektrificatie is er ook een spoorverdubbeling nodig tussen Heerlen en Landgraaf over een traject van 3 km. De oplevering van de elektrificatie is voorzien in december 2017; die van het dubbelspoor medio 2020.

Informatieavond Om de Kerkraadse bewoners die langs het spoor wonen nogmaals goed te informeren over allerlei ontwikkelingen op het gebied van het vervoer over het spoor, organiseert de gemeente Kerkrade in februari 2017 een informatieavond in samenwerking met ProRail en de Provincie Limburg. Hiervoor zijn natuurlijk ook andere bewoners en ondernemers van Kerkrade welkom. In januari maken we datum, tijd en locatie bekend en kunnen geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden.

Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl

Meer informatie over de spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf leest u op www.eurekarail.net en over goederenvervoer leest u meer op www.Prorail.nl

 

Geef een reactie