Hoofdmenu

Archeologische kennis heel Limburg gebundeld.

Op verzoek van het Beleidsplatform Erfgoed Limburg – een samenwerking van Limburgse gemeenten en Provincie – is heel wat beschikbare archeologische kennis samengevoegd. Dat heeft geleid tot drie publicaties die samen een actueel overzicht van de kennis per periode, per thema en per landschap vormen. De publicaties heten Vroege prehistorie, Late prehistorie en Romeinse Tijd. Gedeputeerde Hans Teunissen is blij met de publicaties: “Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Dat mogen en moeten we meer laten zien. De beschikbare kennis die we hebben moet centraal en makkelijk te raadplegen zijn, zodat onze wettelijke archeologische verplichtingen doelgericht en efficiënt kunnen worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan archeologisch onderzoek dat verplicht is voor de totstandkoming van diverse ruimtelijke opgaven op het gebied van hoogwaterbescherming, verbeteren infrastructuur of uitbreiding agrarische bebouwing.” Lees meer: http://www.limburg.nl/…/Archeologische_kennis_heel_Limburg_…

Foto Provincielimburg