Landgraaf- inloopavond over het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan 2016 (GVVP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 26 januari organiseren wij een inloopavond over het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan 2016 (GVVP). U bent van harte welkom tussen 17.30 tot 21.00 uur in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes.

Het nieuwe GVVP, Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vormt de basis voor het verkeersbeleid van de komende jaren. Thema’s zoals de wegenstructuur, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, weginrichting, fietsverkeer, openbaar vervoer en parkeren komen aan bod. Daarnaast staat in het GVVP een analyse van de knelpunten op deze thema’s. Op basis van deze analyse hebben wij een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin vertalen wij de belangrijkste knelpunten in concrete projecten of maatregelen. Het is de bedoeling dat deze in de periode tot 2023 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Uw inbreng is belangrijk!

Met de kennis en ervaring van onze medewerkers en de klachten en meldingen die wij de afgelopen jaren hebben ontvangen, hebben wij een eerste conceptversie van het GVVP gemaakt. Dit conceptplan vindt u hier. In het begin van het rapport is een samenvatting opgenomen die een korte toelichting geeft over de inhoud van het GVVP. Aan het eind staat het uitvoeringsprogramma waarin de knelpunten staan die wij van plan zijn de komende jaren te gaan aanpakken.

Om er zeker van te zijn dat wij geen belangrijke knelpunten vergeten en de juiste keuzes maken bij de aanpak van deze knelpunten, vragen wij uw hulp. Welke knelpunten ervaart u en vindt u belangrijk? Op welke manier wilt u een knelpunt opgelost of verbeterd zien? Laat het ons weten! Op basis van uw inbreng wordt het definitieve GVVP opgesteld.

We willen benadrukken dat het gaat om knelpunten en wensen die het algemene belang dienen. Het GVVP gaat niet over persoonlijke klachten of meldingen over de openbare ruimte. Deze kunt u op de gebruikelijke wijze bij de gemeente melden waarvoor u onder andere gebruik kunt maken van het meldingsformulier op onze website.

Bijeenkomst 26 januari

Tijdens de inloopavond zijn diverse deskundigen aanwezig met wie u in gesprek kunt gaan en aan wie u vragen kunt stellen over het GVVP. Ook liggen er reactieformulieren voor u klaar die u kunt invullen. Tussen 17.30 en 21.00 uur bent u vrij om te komen wanneer u wilt.

Niet in de gelegenheid om te komen?

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst te komen, maar wilt u wel uw aandachtspunten aan ons meegeven, dan kunt u deze tot uiterlijk 3 februari naar ons mailen via gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van ‘GVVP’. Een brief sturen kan uiteraard ook.

www.landgraaf.nl

Geef een reactie