Kelly Regterschot benoemd tot nieuwe directeur IBA Parkstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 20 maart 2017 zal Kelly Regterschot in dienst treden als algemeen directeur van IBA Parkstad BV. De uit een afvaardiging van de AVA samengestelde selectiecommissie acht Kelly Regterschot (1975) de meest geschikte kandidaat om op basis van haar competentieprofiel, bestuurlijke ervaring en kennis van de regio de ingezette koers van IBA Parkstad te continueren. Door het vertrek van algemeen directeur Guido Derks naar de Provincie Limburg kwam Kelly Regterschot als benoembare en direct beschikbare kandidaat duidelijk in beeld. De vacature is openbaar gemaakt via de website van IBA Parkstad. Uit zes geselecteerde kandidaten is unaniem gekozen voor Kelly Regterschot. Voorzitter AVA Ralf Krewinkel spreekt van een prima keuze. ,,Kelly kent de regio op haar duimpje en zal als directeur IBA de ingeslagen wegen volgen. Zij is de verbinder die de IBA naar 2020 toe nodig heeft om de hooggestemde verwachtingen met projecten in te lossen.”

In bestuurlijk Limburg staat Kelly Regterschot te boek als een stabiele, doortastende en ondernemende persoonlijkheid met een scherp oog voor economische ontwikkeling, mobiliteit en toerisme. Zo is zij in 2016 een van de drijvende krachten geweest achter de succesvolle uitverkiezing van de regio Parkstad tot ‘s werelds beste toeristische bestemming. Voor de gemeente Den Haag heeft ze tussen 2001 en 2013 onder meer als planeconoom en projectleider gewerkt, als rechtstreekse adviseur van burgemeester Jozias van Aartsen.Binnen IBA Parkstad zal Kelly Regterschot sturen op zowel uitvoeringskracht en projectregie als op het leggen van verbindingen met de bewoners en diverse bestuurslagen binnen Parkstad, de Euregio en de provincie. Kelly Regterschot: ,,Voor mij is deze functie een uitgekomen droom. IBA is een eenmalige mogelijkheid om als regio in gezamenlijkheid het verschil te gaan maken. We moeten dat heel concreet samen doen. IBA bewijst haar nut in de praktijk, in de projecten. Het is in dit proces heel belangrijk om als organisatie open en transparant te functioneren en hierdoor voor de bewoners van Parkstad aanspreekbaar te zijn. We hebben een goed verhaal. Nu moeten we het ook waarmaken.”Samen met curator Jo Coenen zal Kelly Regterschot vorm geven aan de verdere uitrol van IBA Parkstad in een aantal geprioriteerde projecten en de effecten voor de toekomst. Ook Jo Coenen ziet in Kelly Regterschot een geschikte algemeen directeur. ,,Ik heb Kelly de afgelopen jaren leren kennen als een solide bestuurder die het hart op de juiste plek heeft. We kunnen er in ieder geval van uitgaan dat we de uitgestippelde route kunnen vervolgen. De IBA wil immers versnellen als vliegwiel voor de regio.”Ook Guido Derks, die benoemd is tot algemeen directeur van de Provincie Limburg, toont zich verheugd over zijn opvolger. ,,Ik ben er zeker van dat Kelly deze organisatie naar 2020 toe verder vorm en inhoud zal geven. Ze beschikt over een goed netwerk en heeft uitstekende bestuurlijke kwaliteiten. Bovendien is Kelly een toegankelijk persoon die gemakkelijk contacten legt.”Kelly Regterschot zal per 20 maart officieel in functie treden.Bron en foto IBA Parkstad.

Geef een reactie