Limburg bijeen tegen bijensterfte

Imkers, onderwijsmensen, overheden, natuurbeheerders en ondernemers uit de groene sector zijn afgelopen donderdag bij elkaar gekomen in het Gouvernement in Maastricht. Ieder met dezelfde missie: hoe kunnen we een positieve en stimulerende groeitrend onder de bijenpopulatie realiseren?

Het antwoord ligt in kennisdelen, samenwerken en actie ondernemen, met biodiversiteit als toverwoord. Het symposium ‘Limburgers Bijeen voor Bijen’ blijft daar de komende jaren een verbindende rol in spelen. 

 Het gaat nog steeds niet goed met de bij in Limburg, maar ook wereldwijd. Dat zal vervelende gevolgen hebben, omdat driekwart van de circa 100 landbouwgewassen bijen nodig hebben voor de bestuiving. In andere woorden: zonder bijen daalt de wereldvoedselproductie met 35%. Een angstaanjagend scenario.

Om aan biodiversiteit en bijengezondheid te werken op provinciaal niveau, ondersteunt Provincie Limburg het project ‘Samen voor Bijen’, een samenwerking van Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, onderwijs, imkerij, bedrijven en overheden in Limburg. In 2015 is er door de Limburgse partners een convenant getekend en zijn er projecten gestart ter bevordering van bijengezondheid.

Nu, in 2017 maken is de tussenbalans opgemaakt in Bijensymposium 2.0 en zijn er nieuwe samenwerkingen gestart. Het symposium stond in het teken van kennismaken, -delen en opdoen.

Succesvolle, bijvriendelijke projecten 
Met meer dan 100 aanwezige uitvoerders, beïnvloeders en beleidsmakers werd het een inspiratievolle middag. Het sympsium werd afgetrapt met drie showcases van succesvolle projecten in belang van bijengezondheid en biodiversiteit. De eerste showcase in de schijnwerpers laat zien hoe de Provincie Limburg de bermen langs Limburgse wegen bijvriendelijker beheert en wat het plan tot 2020 inhoudt.

De Gemeente Roermond heeft op haar beurt het gemeentelijk groen aangepakt en faciliteert imkers en andere partners met kansvolle projecten zoals bijenhotels bij scholen, in parken en in de openbare ruimte. De laatste bijvriendelijke showcase was afkomstig van attractiepark Toverland.

In samenwerking met BTL-advies en docenten en studenten van CITAVERDE College en HAS Hogeschool is er onderzoek gedaan de biodiversiteit in het park. Bij de uitbreiding van het park gaat Toverland een bijenoase creëren door middel van inheemse beplanting, zaadmengsels en insectenhotels. Buiten dat dit de insectenpopulatie in het park zal bevorderen zit er ook een educatief element aan voor de bezoekers van het park.

Daarna was het tijd om de diepte in te gaan met sprekers Koos Biesmeijer (Wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity Center), Jaap Smit (Senior adviseur bomen en integrale projecten bij Cobra) en Aat Rietveld (Ambassadeur groen en biodiversiteit van de NVB). Het symposium richtte zich naast het opdoen van kennis en inspiratie op kennismaken en netwerken. Tijdens speeddatesessies zijn er nieuwe connecties gelegd die ongetwijfeld hun gevolg zullen krijgen.

Meer ambassadeurs in de toekomst
Het symposium werd georganiseerd door Imkervereniging Horst e.o., CITAVERDE College, Plattelandscooperatie en de Provincie Limburg, tevens gastheer. Hubert Mackus (Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten) heeft het stokje overgedragen aan de organisator van het volgende symposium, gemeente Venray en Peel en Maas.

Hij benadrukt daarbij: “ De overdacht van het symposium betekent dat er méér ambassadeurs bij komen, maar ik blijf mij uiteraard ook inzetten voor de bijengezondheid. Het is mooi dat er  steeds meer gemeenten zijn die daar het belang van inzien en actie op ondernemen. Zo verspreiden we de olievlek als het ware en zullen er steeds meer mensen aanhaken.”

Burgemeester Hans Gillissen van Venray en Wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas zijn trots het ambassadeurschap namens de Provincie op zich te mogen nemen.

“We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk bijen zijn voor de natuur en daarmee voor ons”, zegt burgemeester Hans Gilissen. “Met het symposium in 2018 willen we een volgende stap zetten naar een bijvriendelijke gemeente en provincie. Daar zullen we ook de resultaten van de nieuwe samenwerkingen van vandaag te zien krijgen.” besluit de burgemeester

 

Geef een reactie