Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label!

Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. Vandaag heeft de ministerraad op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel. Gouverneur Theo Bovens: “Bijzonder blij met deze nominatie. De kandidaatstelling van het ‘Verdrag van Maastricht’ voor de selectieronde voor het Europees Ergoed Label door Gedeputeerde Staten van Limburg is hiermee succesvol. Deze voordracht van het Kabinet is een mooi vervolg op de activiteiten rondom het 25-jarig Verdrag van Maastricht en geeft het belang weer van het Verdrag van Maastricht in de geschiedenis én de toekomst van Europa”.

Het kabinet heeft het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht overgenomen. Het Verdrag van Maastricht werd in 1992 ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Met de ondertekening van het Verdrag werd de  Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht.

De Provincie Limburg spant zich in om het Verdrag van Maastricht ‘levend’ te houden. De Provincie Limburg, samen met de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht, betrekt met het project ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’ zowel jongeren als volwassenen uit heel Europa door middel van debatten, workshops, muziek, dans, theater en sport.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis van Europa en wil hiermee bijdragen aan de dialoog  tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

Maastricht maakt kans om in 2018, tijdens het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed, een Europees Erfgoedlabel te ontvangen. De Europese Commissie beslist hierover.

Meer weten? Kijk op: www.europcalling.nl

Foto Afdeling communicatie Provincie Limburg.

Geef een reactie