Het belang van het kind staat voorop!

 

De verf is droog en het meubilair staat op de plek; Kinderdienstencentrum de Regenboog is er klaar voor. De Regenboog is de vernieuwde tak van Intensoplus Sittard. Bevoegde medewerkers als onder andere leerkrachten, psychologen en een logopedist bieden er begeleiding aan 2 tot en met 4-jarigen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand. Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met een complexe zorgbehoefte.

 “Al jaren begeleiden we binnen de verschillende takken van het bedrijf kinderen en jongeren bij onder andere hun studie of bieden we intensievere begeleiding bij stoornissen als ADHD en autisme,” leggen de initiatiefnemers Loraine Vogelaar en Sjir Erens uit.

Toch miste er nog iets, vonden beide leerkrachten. “Er zit nog een heel belangrijke leeftijdsgroep vóór de basisschool: de peuter. Door al op heel jonge leeftijd te ondersteunen bij ontwikkelingsachterstanden als onder andere de taalontwikkeling of de sociaal-emotionele ontwikkeling, valt er heel veel winst te behalen.”

Reden voor Loraine en Sjir om onder de onderneming Intensoplus Sittard het Kinderdienstencentrum te starten.

 Loraine is leerkracht, remedial teacher en volgde de masteropleiding gedrags- en ontwikkelingsstoornis. “Ik wil kinderen graag een goede start bieden. En dat kan mijns inziens het beste in een kleine groep met voldoende begeleiding. Mijn hart ligt bij het jonge kind. Peuters zijn spontaan, open en eerlijk en leergierig.”

 Sjir studeerde elektrotechniek, gaf daarnaast bijles wiskunde en natuurkunde. Hij gooide het roer om en werd docent wis- en natuurkunde. In die tijd startte Sjir ook met Studieplus. “We zijn bewust kleinschalig gebleven. We willen de kinderen ruim voldoende aandacht en begeleiding bieden. Dat geldt ook voor Kinderdienstencentrum de Regenboog. Het maximale aantal peuters in een groep is vier, met voor iedere groep twee begeleiders. De Regenboog is bedoeld voor peuters met een ontwikkelingsachterstand die niet mee kunnen in de reguliere peuterspeelzaal of de kinderopvang. Vaak blijven deze kinderen thuis of krijgen niet de benodigde zorg en dat willen we voorkomen.

 De peuters worden via het consultatiebureau of de huisarts doorverwezen. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met Kinderdienstencentrum de Regenboog. Loraine: “Wij helpen de ouders graag op weg. We kijken welke hulpvraag er is en welke zorg geboden dient te worden. Hierna kunnen ouders naar bijvoorbeeld de gemeente of de huisarts voor verwijzing.

Ons doel is om de kinderen te helpen in hun ontwikkeling; ieder kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Dat kan bij ons goed, omdat de groepen klein zijn en de begeleiding intensief. Al spelend leren de kinderen hun taal, sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Het belang van het kind staat voorop!” Daarnaast beschikken we over een team met uiteenlopende expertises. Omdat we in een klein team werken kennen de begeleiders álle kinderen en kunnen we te allen tijde overleggen en dingen delen die ons opvallen.

 Kinderdienstencentrum de Regenboog, Gouverneur van Hövellstraat 14 in Sittard. Voor meer informatie zie  www.kdcderegenboog.nl of bel met 046 458 48 45. 

Foto ®Sandra Israel

Geef een reactie