Overzichtstentoonstelling van kunstenaar Willy Vos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzichtstentoonstelling beelden-schilderijen-sieraden Willy Vossen in Erfgoedhuis

 

Van 9 april t/m 25 juni 2017 kunt u in het Erfgoedhuis Meerssen een overzichtstentoonstelling van bronzen beelden, schilderijen en sieraden van Willy Vossen bezoeken.

Willy Vossen werd op 7 juli 1934 geboren in Meerssen. Hij volgde op de bekende vakschool in Schoonhoven de opleiding goudsmeden. Die sloot hij af met een eerste prijs.  Aansluitend nam hij deel aan een vervolgcursus op de wereldvermaarde Kunst- und Gewerbeschule in Pforzheim (Duitsland). Hier lag het accent op moderne kunstzinnige vormgeving.

Na enkele stages vestigde Willy Vossen zich in 1958 als goudsmid in de Bunderstraat in Meerssen. In 1959 verhuisde hij naar Maastricht en trad hij met Mieke Heunders in het huwelijk. In1963 vestigden zij samen in het centrum aldaar het naar hem genoemde juweliersbedrijf. Voor het succes en het welslagen van die onderneming heeft zijn bekwaamheid als goudsmid een belangrijke basis gevormd.

Omdat zijn creatiedrang geen rust vond, volgde hij vanaf 1985 cursussen bij verschillende kunstschilders o.a. Francz Witte, Chrit Rousseau en Janel. In 1989 startte hij opnieuw intensief met model boetseren om tot figuraties in brons te komen. Zijn goudsmidopleiding met anatomische scholing sloten hierbij perfect aan. In1992 werd hij lid van de (in 1910 opgerichte) Limburgse Kunstkring. Hiervan maakte o.a. ook de in Meerssen geboren kunstenaar Charles Eyck deel uit.

In 1993 nam hij afscheid van zijn juwelierszaak om zijn leven voortaan fulltime aan kunst te kunnen wijden. Naast de vervaardiging van portretten in brons realiseert hij vanaf toen monumentale beelden in een eigen stijl. Hierbij worden kubistische en blonde vormen tot strakke geabstraheerde figuraties samengesmeed.

In 2000 ontwierp en vervaardigde hij de bronzen crucifix voor de Sint Agneskerk in Bunde. Gedurende een tiental jaren gaf hij in de wintermaanden in Spanje aan voornamelijk overwinteraars en immigranten les in boetseren en schilderen.

In 2011 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Meerssen en werd hij in staat gesteld om zijn betrokkenheid en dankbaarheid te tonen door middel van:

– De schenking van het bronzen beeld ‘Verlangen’ in het Proosdijpark

– Het restaureren van het Mariabeeld in de Vredeskapel met toevoeging van zilveren versierselen (kronen, kruis en lauwertak)

– Het opknappen van het schutterszilver in het gemeentehuis

– Het geven van een workshop schilderen voor ambtenaren van de gemeente

– Het ontwerpen en vervaardigen van een Erepenning voor de Basiliek

– Het ontwerpen en vervaardigen van insignes voor de Sociëteit Meerssen.

Op dit moment vervaardigt hij op hoge leeftijd nog steeds in zijn eigen ontwikkelde ‘handschrift’ bronzen beelden en sieraden in edelmetaal.

Openingstijden expositie

De expositie is op werkdagen geopend tijdens de openingstijden van het naastgelegen gemeentelijke KCC, Markt 50 in Meerssen.

Daarnaast is de expositie te bezichtigen op de zondagen 9-16-23 april, 14-28 mei en 4-11-25 juni van 14.00-16.00 uur. Ingang is dan via het Erfgoedhuis, Markt 38 in Meerssen.

Afspraak: voor een afspraak kunt u bellen met Willy Vossen, tel.

06-23933102 & 043-3655251.

Geef een reactie