Eind april wordt gestart met de verbouwing van de voormalige kerk van de Heilust tot ’t Westhoes. ’t Westhoes wordt het nieuwe gemeenschapshuis van Kerkrade-West. Op zaterdag 22 april om 15.30 uur vindt de officiële starthandeling plaats. Wethouder Dion Schneider en waarnemend directeur-bestuurder van HEEM wonen, Marjo Vankan, zullen de handeling voor hun rekening nemen.

Informatiemarkt West De officiële handeling is onderdeel van de Informatiemarkt West. Dit is een bewonersmarkt met allerlei leuke activiteiten (tombola, kinderactiviteiten) die op zaterdag 22 april plaats vindt tussen 13.00 en 17.00 uur in de Auw Noeëdkirch. Allerlei partijen die te maken hebben met het project West wint aan ruimte of anderszins met West te maken hebben, presenteren zich in marktvorm met kraampjes. Bewoners kunnen informatie ‘halen’. Bewoners-initiatievengroepen zoals D’r Jemus Jaad, de Buurtkamer, de Kautsj West, de proeftuin en Kerkrade4west zijn aanwezig.

Wens vanuit de wijk .In eerste instantie zou achter het voormalig kerkgebouw aan de Kampstraat een nieuwe accommodatie worden gerealiseerd. Echter, vanuit de wijk zelf werd de voorkeur uitgesproken om het voormalige kerkgebouw een herbestemming te geven als multifunctionele accommodatie. Onderzoek wees uit dat het kerkgebouw nog in zeer acceptabele staat verkeert. De accommodatie dient als vervanging voor de verouderde huidige centra ‘De Auw Noeëdkirch’ en ‘Heidsjer Treff’.

Dit voorstel vanuit de wijk is door de plannenmakers dan ook omarmd en na een selectiefase heeft architectenbureau SATIJNplus uit Born opdracht gekregen om invulling te geven aan deze herbestemming van het karakteristieke voormalig kerkgebouw.

Het ontwerp. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is het behoud van de karakteristieke glas-in-lood ramen in de gangzones en de zijbeuken om zodoende toch nog recht te doen aan het verleden als kerkgebouw. Daarnaast heeft de architect in haar ontwerp van meet af aan gekozen voor de situering van de entree van de accommodatie aan de parkzijde, dus aan de achterzijde van de voormalige kerk. Inwendig bestaat het hart van de accommodatie uit een centraal gelegen entree met horecavoorziening en daar omheen diverse, in grootte variabele, multifunctionele ruimtes. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om een voor hun activiteiten geschikte ruimte te creëren, of het nu gaat om flexibele werkplekken, vergaderruimte, (partij)repetities, dagbesteding of anderszins.

Het klapstuk van het ontwerp is echter de grote multifunctionele zaal op de verdieping. Een groot podium biedt ook de grotere muziekverenigingen en/of toneelvereniging de mogelijkheid om op comfortabele wijze hun reguliere repetities en optredens uit te voeren. De zaal biedt plaats aan ruimt 250 zitplaatsen en is bij kleinere evenementen tevens nog indeel baar. Ook bieden de zijbeuken voldoende opslag voor instrumentarium en is zelfs voorzien in een werkplaats voor het fabriceren van decorstukken. In technische zin is het ontwerp er op gericht om een nieuw gebouw in het voormalig kerkgebouw in te passen, zonder te veel afbreuk aan de buitenzijde. En met uitzondering van de entreepartij aan de koorzijde is het ontwerp hierin geslaagd.

Gebruikers van ’t Westhoes. Verenigingen die momenteel hun activiteiten in ‘De Auw Noeëdkirch’ en ‘Heidsjer Treff’ verrichten, verhuizen naar het nieuwe gemeenschapshuis. Het gaat om zo’n 20 organisaties, variërend van muziekverenigingen (harmonie en fanfare), zangkoren en toneelvereniging en bovenal vier cliënteninstellingen die overdag de accommodatie benutten voor dagbesteding en dag activering van hun cliënten. Dit zijn Impuls, Radar, LEVANTOgroep en SGL. Tevens zal de Buurtkamer Heilust zijn vaste plek gaan vinden in het nieuwe gebouw.

Huur .Met de verenigingen is afgesproken dat gedurende een opstartfase van vijf jaar, de verenigingen voor het regulier gebruik van de accommodatie (denk hierbij vooral aan (partij)repetities en voorbereidingen op toneelproducties) geen bijdrage hoeven te betalen. Over het gebruik van de accommodatie bij evenementen (bijvoorbeeld concerten en voorstellingen), zullen op basis van een sociaal tarief nadere afspraken met de verenigingen worden gemaakt.

Kapelfunctie Het kerkbestuur heeft in overleg met de pastoor en de deken van Kerkrade besloten om af te zien van een volwaardige kerkruimte binnen de accommodatie. Wel is verzocht om een devotiekapel in te richten in de voormalige doopkapel. Hierin is in het ontwerp inmiddels voorzien.

Planning Naar verwachting zal de bouwkundige oplevering rond de jaarwisseling 2017/2018 plaatsvinden. Aansluitend wordt het interieurpakket ingebracht en zal ingebruikname uiterlijk 1 maart 2018 plaats vinden.

Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg en provincie Limburg hebben een visie op de toekomst van de wijk Kerkrade-West. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat, mede veroorzaakt door krimp. Maar de krimp, oftewel de dalende inwoneraantallen, biedt juist kansen en maakt de uitvoering van de visie echt mogelijk. De samenwerkingspartners werken samen mét de inwoners van de wijk aan de ontwikkeling en toekomst van de wijk en die van haar inwoners. Met lef, daadkracht. In de toekomst hebben de inwoners van de wijk méér ruimte om te wonen, werken en spelen. Dit bevordert het plezier, sfeer en het vertrouwen. Maar de wijk wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen buiten de wijk door een uitbreiding van toeristische voorzieningen. “We laten hier zien hoe je problemen ombuigt naar kansen. En dat doen we gelukkig niet alleen; dat doen we samen.”

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Logo West wintFoto Afdelingcommunicatie Kerkrade

Geef een reactie