Goede Vrijdag bij Heerlen Mondiaal Solidariteitsviering rondom het thema ‘Eilanden van hoop’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van solidariteit met Nepal,

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen HeerlenMondiaal, bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit. Begrippen die in 2017 actueler lijken en meer onder spanning staan dan ooit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van solidariteit met Nepal, met bijdragen vanuit twee initiatieven uit onze eigen regio:

Himalayan Care Hands HCH van de Jeugdkring Chrisko en het Nepal Project van de Stichting Kumari.

Onze bijeenkomst vindt plaats in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen.

Programma:

  • 14.30 uur: ontvangst met koffie.
  • 15.00 uur: welkom – viering met muzikale omlijsting.
  • ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.

De toegang is gratis.

Aanvullende informatie:

Peter Schraven zal vertellen over zijn ervaringen in Nepal. Hij heeft samen met collega’s via de Stichting Kumari lessen verzorgd in een revalidatiecentrum bij Kathmandu. Men was daar geïnteresseerd in de visie op revalidatie in Nederland. Zij hadden het idee dat het eigen maken van die visie hun manier van werken zou kunnen verbeteren. Peter en zijn collega’s zijn in staat geweest om goed te luisteren en hun de revalidatievisie te laten voelen. De mensen van het revalidatiecentrum

hebben nu de vrijheid om er mee aan de gang te gaan. Nu worden weer vragen verzameld die in de volgende fase van het project worden opgepakt.

Jeugdkring Chrisko is een groep jongeren die in onze eigen regio mensen praktische hulp biedt. De groep leerde in 2016 de Stichting Himalayan Care Hands Nederland kennen en heeft met “30 helpende handen” de plaatselijke bevolking van Thali/Nepal geholpen bij de wederopbouw na de aardbeving van de dorpsschool. De Jeugdkring zamelt nu middelen in en wil de komende zomer weer hand in hand met de lokale bevolking de school verder opbouwen.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Houben.

Ans Houben

tel. nr. 045 541 24 48

e-mailadres: ajhouben@hetnet.nl

Zie ook de website van HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl.

Tekst Harrie Winteraeken

Foto®Parkstadactueel/Tom de Cock

Geef een reactie