Kick-off Human Capital Agenda-ICT op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Human Capital Agenda (HCA) is een actieplan door de Provincie Limburg geïnitieerd om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals binnen en buiten de sector te voldoen én om het onderwijs af te stemmen op de enorme digitale ontwikkelingen . Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om mensen te kwalificeren voor de banen van de toekomst. Het gaat hierbij om studenten, werkzoekenden en werkenden. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops, masterclasses stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, alsook daarna via her- en bijscholing gedurende de hele loopbaan.

Gedeputeerde Hans Teunissen, Onderwijs, licht toe: “Wij hebben het vaak over de student, maar nooit met de student! Ik pleit daarom voor een quatro helix, waarin studenten – naast bedrijven, onderwijs en overheden- een prominente rol spelen. Door het bedrijfsleven te koppelen aan het onderwijs ontstaan diverse dwarsverbanden: studenten en docenten leren in de praktijk en bedrijven halen kennis binnen en kunnen talenten behouden voor onze regio.”

Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde werk en welzijn: “Limburg heeft te maken met een bloeiende economie en een toenemend aantal vacatures. Dit biedt kansen voor mensen om mee te doen en mee te tellen. Ik ben heel blij dat we nu ook in de ICT hier een bijdrage aan kunnen leveren”.

REGITEL en de Provincie Limburg organiseerden samen met de Brightlands Smart Services Campus op 13 april de kick-off van de Human Capital Agenda ICT. Een leuke interactieve middag waar ondernemers, werkzoekenden, studenten, young professionals en overige belangstellenden elkaar ontmoetten in een dynamische omgeving! De kick-off bestaat uit een grote ICT Infomarkt waar workshops, presentaties en demonstraties worden georganiseerd en verschillende organisaties op het gebied van onderwijs, overheid en ondernemerschap zich presenteren in een unieke samenstelling.

De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands. De Brightlands Smart Services Campus richt zich primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten. Founding fathers van de campus zijn APG, Maastricht University en de Provincie Limburg.

De Human Capital Agenda ICT richt zich op het optimaliseren van aansluiting van het aanbod op de vraag door state of the art onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Ook richt de Human Capital Agenda ICT zich op het optimaliseren van de aantrekkingskracht (instroom) van de sector c.q. ICT-beroepen en het verbeteren van het beroepsperspectief (Leven Lang Leren). Investeren in duurzame inzetbaarheid is van belang als we professionals voor de sector willen behouden, mede gezien de leeftijdsopbouw en het snel veranderende en diverse beroepsprofiel in de ICT.

Voor meer informatie over Human Capital ICT, klik hier.

hca 1

hca 2
hca 3

 

Regitel     PL    BSSCFoto’s afdelingcommunicatie Provincie Limburg.

Geef een reactie