Vijf Heerlenaren ontvingen vandaag (woensdag 26 april) een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Vier personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één is Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

 Oud-gedecoreerden van Heerlen waren uitgenodigd voor een receptie, aansluitend aan de Lintjesregen, in Kasteel Hoensbroek op woensdag 26 april 2016 vanaf 12.30 uur.

 

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

De heer Emile Rutten (E.E.H.), (1955-10-02)

De heer Rutten werkt bij het Centraal Bureau van Statistiek. Vanaf 2010 is hij lid van de ondernemingsraad en van de ARBO-commissie.

Hij is met name actief op het gebied van de scouting. Bij Scouting Welten was hij secretaris van het groepsbestuur (1982-1999), organisator van groepsweekenden (1980-1990), verkennerslei-der (1982-1987), medebestuurslid van het groepsbestuur (1999-2002) en redacteur (1985-2004). Op regionaal niveau was hij actief als secretaris van de Scouting Regio Parkstad Limburg (1990-2011) en organisator van Open Scouting District Heerlen (1982-1995). Sinds 1982 is hij actief bij Scouting Nederland en behartigt daar de belangen van Scouting Parkstad. Verder was bij betrokken bij de voorbereiding van grote landelijke ledenactiviteiten, zoals de Wereld Jamboree (1995), het Nawaka (1997) en Scout-In (2011), medeorganisator van de landelijke JOTA (Jamboree On The Air), JOTI (Jamboree On the Internet) (1990-heden) en zat hij in het vrijwilligersteam 4 en 5 mei, ter ondersteuning van het Nationale Comité 4 en 5 mei (1995-2004). Tijdens de Europese Jamboree (1994) en tijdens de Wereld Jamboree (1995) was de heer Rutten coördinator voor de bezoeken van de VIP’s tijdens beide evenementen.

Van 2008 tot 2014 was de heer Rutten secretaris van de stichting Cyclocross Heerlen. Nu is hij lid van het Algemeen Bestuur en geeft leiding aan de vrijwilligers tijdens de jaarlijkse Internationale Cyclocross Heerlen en de Wieler

Raboronde Heerlen. Hij verzorgt ook de accreditatie en ontvangst van de pers bij beide evenementen.

Bij de ‘de Winkbulle’ heeft hij verschillende functies bekleed: secretaris van de optochtcommissie (1998-2007), 2e secretaris (2007-2013), secretaris (2013-2016) en wederom secretaris van de optochtcommissie (2016-heden).

De heer Rutten is vanaf 2015 secretaris is van de Koninklijke Harmonie Heerlen.

 

 

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

 

De heer P.J.H. (Peter) Vincent, (1957-06-07), 

 De heer Vincent werkt bij de politie en is vanaf 1984 actief met de Heerlense dialectcultuur.

Hij 33 jaar lid van carnavalskoor (Klumkes Blumkes) waar hij leidinggevende taken combineerde met het schrijven van dialectliedjes, produceren van voorstellingen en andere carnavalsactivitei-ten voor stad, regio en provincie. Sinds 2012 treedt het koor niet op, maar onder leiding van de heer Vincent als voorzitter heeft de vereniging het initiatief genomen voor de aanmoedigingsprijs ‘Ing naas vuër Koeltoër’ (een neus voor cultuur). Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen en/of groepen die zich verdienstelijk maken op cultureel gebied in Parkstad Limburg. Op deze wijze probeert het koor nog steeds een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur in de regio. Sinds 1990 is de heer Vincent penningmeester, samensteller van het repertoire en zanger bij dialectkoor Neet Mis Ook daar stimuleert hij het behoud van de dialectcultuur.

Hij is sinds 1994 secretaris van de stichting Parkstad Live, die hij zelf heeft opgericht. Het doel is ‘Het organiseren, bevorderen of ondersteunen van activiteiten op het sociaal-cultureel dan wel sportief gebied in de Parkstad Limburg gemeenten’.

Sinds 2008 is hij lid van ‘Kieel, Stjing en Brikke’, een stichting die zich bezig houdt met het promoten van het Heerlens dialect en sinds 2015 actief bestuurslid van het Heerlens Streekthea-ter waar hij zich onder meer bezig houdt met de sponsoring en digitalisering.

Tenslotte is hij zanger en componist bij dialectzangduo Vee&Dee en was hij lid van het komisch trio DiekDiekDun.

 

Mevrouw M (Maria) Extra- Gouw (1946-12-12), 

Mevrouw Extra is sinds 1999 bestuurslid van buurtvereniging Mariarade. Zij initieert, organiseert en ondersteunt bij diverse activiteiten zoals NL DOET, de Lente activiteit, de sprookjestocht, de buurtdag en de sinterklaasactiviteit. Daarnaast is mevrouw Gouw sinds 1986 bestuurslid van de kienvereniging. In de periode van 1991 tot 2006 was zij bestuurslid van het plaatselijk kinderkoortje, van 1991 tot 1999 zij hulpmoeder bij de basisschool en van 1991 tot 2010 beheerde zij het winkeltje in de Speeltuin Mariarade.

 

 

De heer Jan (JGT) Braam, (10 maart 1943), 

De heer Braam is sinds 1985 maatschappelijk actief in de wijk Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) te Heerlen. Hij zet zich in voor het bevorderen van de leefbaarheid, de sociale cohesie en het behoud van voorzieningen. In 1985 werd hij lid van de Jeugdcarnavalsvereniging Pannesjop. Van meet af aan is hij penningmeester en sinds 1987 ook nog secretaris. Met zijn inzet is hij de spil van de jeugdactiviteiten in MSP en probeert zo de jeugd bewust te maken van het belang om betrokken te zijn bij buurtactiviteiten.

Sinds 2012 zit hij ook in de Klankbordgroep maatschappelijke voorzieningen MSP, een overlegor-gaan dat zich buigt over de herstructurering van de wijk en die meedenkt over de nieuw te bouwen brede maatschappelijke voorziening in de buurt.

 

Mevrouw M.J.P. ( Maria) Isenborghs -Wellesen (1947-09-17), 

Mevrouw Isenborghs werkte in de periode 2000-2008 voor PrivaZorg (nu Omnizorg). Ze was persoonlijke verzorger van de cliënten èn gezinscoach. Sinds 2008 leidt mevrouw Isenborghs de werkgroep senioren van de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden (SBMG). Zij is de stuwende kracht bij de organisatie van de activiteiten. Vanaf 2015 maakt zij bovendien deel uit van het bestuur van SBMG.

Daarnaast is zij actief voor de Hoensbroekse Amateurkunsten (2014-heden), vrijwilliger van de werkgroep Buurtsteun (2015-heden), begeleidster van basisschool kinderen die extra aandacht verdienen (2015-heden) en begeleidster van BON Maria-Gewanden (2015-heden). Mevrouw Isenborghs is zeer betrokken bij het begeleiden van buurtgenoten die het, om welke reden dan ook, minder getroffen hebben in onze samenleving.

Foto’s Afdeling communicatie Heerlen

Foto cover Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie