Op 9 mei 2017 werd in heel Europa aandacht besteed aan de start van de Europese eenwording (1950). Ook in Kerkrade en Herzogenrath (samenwerkingsverband Eurode) werd hier aandacht aan besteed door middel van een bijeenkomst in het EBC (Eurode Business Center).

Bijeenkomst in EBC

Eurode, de plek waar op praktische wijze invulling wordt gegeven aan de kansen die Europese samenwerking biedt, stond op 9 mei stil bij de verworvenheden van Euregionale samenwerking. In het Eurode Business Center werd daarom een informatieve burgerbijeenkomst gehouden, die gratis toegankelijk was voor alle inwoners. Er vonden korte voordrachten door diverse sprekers plaats, over de ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer, stage- en werkmogelijkheden en advisering voor grenspendelaars.

Wethouder Jo Schlangen van de gemeente Kerkrade was de gastheer van de avond.

Foto Afdeling communicatie Kerkrade

Geef een reactie