Limburgse werkgevers blijven investeren in talentontwikkeling medewerkers.

Overhandiging Sociale Innovatie Monitor Limburg Provincie Limburg

Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van het talent van hun eigen medewerkers. Tegelijkertijd blijft de aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker nog steeds achter. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Maastricht University in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging, nam een recordaantal van 193 Limburgse organisaties deel. Dit is een stijging van 22 procent vergeleken met het onderzoek uit 2016. De Monitor is op 12 mei overhandigd aan Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Zorg en Welzijn.

 

Overhandiging Sociale Innovatie Monitor Limburg aan Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk & Welzijn) door dr. Jol Stoffers, Lector Employability van Zuyd Hogeschool, en drs. Mark Hendriks van de LWV.

Talentontwikkeling
De werkgevers investeren in talentontwikkeling vooral door het aanbieden van cursussen en opleidingen. Maar ook ‘leren op de werkplek’ wordt volop toegepast. Talentontwikkeling scoort inmiddels meerdere jaren achter elkaar het hoogst in de Sociale Innovatie Monitor. Centraal staat daarbij het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op de werkvloer met goede mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen medewerkers voldoende uitdaging en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

Duurzame inzetbaarheid
Uit de Sociale Innovatie Monitor blijkt dat de aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker nog steeds achterblijft bij de andere facetten van sociale innovaties. Toch is er voor het eerst sinds drie jaar weer meer aandacht voor de inzetbaarheid van 60-plussers in de organisatie, bijvoorbeeld door de functie-inhoud af te stemmen op mogelijke fysieke of mentale beperkingen van de medewerker. Ook worden veel oudere medewerkers ingezet in functies waarvoor hun ervaring onmisbaar is.

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen: “Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen”
Onlangs kreeg gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk & Welzijn) het eerste exemplaar van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017 uitgereikt. Zij wijst op het belang van het investeren in medewerkers: “Het is goed om te zien dat er groeiende aandacht is in het bedrijfsleven voor talentontwikkeling en andere aspecten van sociale innovatie. Duurzame inzetbaarheid zal hét thema van de komende jaren worden zodat de economische agenda hand in hand gaat met de sociale agenda. De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan dermate snel dat alle werknemers, in welke functie dan ook, zich moeten blijven ontwikkelen.”

Praktische invulling van sociale innovatie
In de Sociale Innovatie Monitor 2017 is extra aandacht gegeven aan de praktische invulling van sociale innovatie en de betekenis die ondernemers en bestuurders hieraan geven. Hiertoe zijn interviews afgenomen met Limburgse ondernemers en bestuurders. Bart Vringer, algemeen directeur van Profcore, specialist in industriële processen, wijst er op dat “een flexibele organisatie kan bestaan door empowerment, verantwoordelijkheden en besluiten diep in de organisatie neer te leggen.” Gert-Jan de Geus, Chief Executive Officer van kunstmest- en melamineproducent OCI Nitrogen, zegt: “Wij kunnen niet alle oplossingen bieden als het gaat om duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers, maar we kunnen wel een bijdrage leveren als werkgever.”

Afzonderlijke benchmarkrapporten?
De resultaten van de organisaties die hebben deelgenomen aan de Monitor worden naar iedere organisatie afzonderlijk teruggekoppeld in een benchmarkrapport. Daarmee krijgen de organisaties inzicht in hun eigen sociale innovatievermogen ten opzichte van andere organisaties in hun sector en ten opzichte van het Limburgse gemiddelde. De benchmark laat het bedrijf zien op welke punten het sociale innovatievermogen van de eigen organisatie verbeterd kan worden. Het Lectoraat Employability en het ROA kunnen organisaties helpen deze verbetering te realiseren.

Over de Sociale Innovatie Monitor
Het jaarlijkse onderzoek naar sociale innovatie in Limburg is een initiatief van en wordt uitgevoerd door het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University, in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Onder sociale innovatie wordt in de monitor verstaan: vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van competenties van medewerkers om daarmee prestaties van de organisatie te verhogen. De Sociale Innovatie Monitor wil een impuls geven aan deze sociale innovaties in Limburg. De Sociale Innovatie Monitor Limburg 2017 kan hier gedownload worden.

Foto Afdeling communicatie Provincie Limburg

Geef een reactie