Dinsdag 20 juni heeft gemeente Simpelveld voor het eerst een wijkschouw uitgevoerd in de wijk Rodeput.

Samen met een groep buurtbewoners wandelden de burgemeester en wethouders door de wijk. Burgemeester Richard de Boer is tevreden over de eerste schouw: “De wandeling gebeurde in een ongedwongen sfeer. De aanwezigen stelden het op prijs dat we aandacht hebben voor vraagpunten die in de buurt leven. En wij zijn dankbaar voor de waardevolle inbreng van de buurtbewoners.”

De route was bepaald door aandachtspunten die inwoners van tevoren bij de gemeente hadden aangedragen. Op basis daarvan werd er met de aanwezigen gesproken over wat er leeft in de wijk en hoe de gemeente de leefbaarheid verder kan bevorderen.
Een aantal onderwerpen kwam op verschillende plekken terug: er wordt te hard gereden in de wijk die geheel uit een 30 km-zone bestaat, er zijn parkeerproblemen, hondenpoep, groenvoorziening en -onderhoud. De ambtenaren die bij de schouw aanwezig waren hebben alle vragen en opmerkingen genoteerd. De inwoners van Rodeput worden binnenkort via de gemeenteberichten geïnformeerd over de aanpak van die aandachtspunten. Alle aanwezigen en iedereen die van tevoren een onderwerp heeft ingediend, krijgt persoonlijk via e-mail een terugkoppeling.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Simpelveld

Geef een reactie