Kunstgrasvelden van de baan bij sv Simpelveld

Omdat de velden in natte periodes vaak onbespeelbaar zijn en trainingen en wedstrijden te vaak moeten worden afgelast heeft het bestuur van SV Simpelveld anderhalf jaar geleden bij de gemeente een verzoek neergelegd voor de aanleg van een kunstgrasveld. Dit verzoek heeft geleid tot een onderzoek naar de noodzaak en haalbaarheid van kunstgrasvelden bij de drie voetbalclubs binnen onze gemeente.

Het ingeschakelde adviesbureau concludeert dat de aanleg van één of meer kunstgrasvelden niet noodzakelijk is; het huidige aantal natuurgrasvelden is voor nu en de nabije toekomst toereikend voor het aantal spelende teams binnen onze gemeente. Bovendien leidt de aanleg van kunstgrasvelden tot blijvend hoge kosten voor zowel de gemeente als de betrokken clubs. De actuele discussies over de veiligheidsrisico’s van het infill-rubbergranulaat op kunstgrasvelden nog daargelaten.
Op ons verzoek heeft de gemeente  vervolgens ook onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de huidige natuurgrasvelden.  Uit dit onderzoek kwam naar voren dat met name de velden zonder drainage niet blijvend voldoen aan de geldende bespelingsnormen van de KNVB en het NOC/NSF.

Op basis van de uit de onderzoeken voortgekomen adviezen heeft de Gemeenteraad recent besloten om niet over te gaan tot aanleg van één of meer kunstgrasvelden op de gemeentelijke voetbalcomplexen.
Wel zal de gemeente versneld drainage laten aanleggen op enkele velden, waaronder veld 2 op ons complex. Hiervoor heeft de Gemeenteraad middelen ter beschikking gesteld, zodat de uitvoering van deze verbetermaatregelen in de zomerstop ‘17/’18 kunnen worden uitgevoerd.

Het bestuur van SV Simpelveld gaat er vanuit, dat met deze second-best oplossing de problemen met de bespeelbaarheid van de velden  voor een belangrijk deel tot het verleden zullen behoren

bron sv Simpelveld

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie