Op woensdag 23 augustus 2017 is een grote bijeenkomst geweest van bewoners van de Heerlerbaan om de verzamelde handtekeningen voor het terug brengen van Lijn 41 naar Heerlerbaan aan gedeputeerde Hubert Mackus te overhandigen.

Voor het Woonzorgcomplex De Corisberg gelegen aan de Corisbergweg hadden zich een groot aantal (rond de 100) wijkbewoners verzameld om de gedeputeerde en de Regiodirecteur, Patrice van Bergen, van Arriva te ontvangen en de meer dan 700 handtekeningen te overhandigen. De actie, gezamenlijk de wijk in gaan, door de Ouderen Partij Heerlen (OPH) en de SP werd met een succes afgesloten.

De gedeputeerde Hubert Mackus en Regiodirecteur Patrice van Bergen zeggen toe dat de Lijn 41 terug zal keren op de Heerlerbaan. Deze lijn zal met ingang van december 2017, als de nieuwe dienstregeling ingaat, weer deel uitmaken van de dienstverlening door Arriva.

We zijn over dit behaalde resultaat zeer verheugd en danken vooral de fracties van de Ouderen Partij Heerlen (OPH), de SP en participanten voor de inzet die dit mooie resultaat heeft opgebracht.

Loek Damen (Fractievoorzitter OPH) en Frank Simons Raadslid (OPH)

Bron en foto’s Ouderen Partij Heerlen en SP

Geef een reactie