Landgraaf- Geen herindelingsvoorstel naar de Kamer’

B en W van Landgraaf hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief gevraagd niet met een herindelingsvoorstel Landgraaf-Heerlen naar de Tweede Kamer te stappen. In april wilde de minister een soortgelijk verzoek niet inhoudelijk behandelen, omdat hij eerst de discussie en besluitvorming in de Limburgse politiek wilde afwachten.

In die brief aan de minister wordt geconstateerd dat er weliswaar een positief herindelingsadvies van Provinciale Staten ligt, maar dat daar nog heel veel onduidelijkheden aan kleven. Zo is volstrekt onduidelijk of ook Brunssum nog een rol zou moeten spelen. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft er bij de Tweede Kamer in een amendement op aangedrongen Brunssum bij een herindelingsdiscussie te betrekken. Gedeputeerde Staten daarentegen stellen dat Brunssum géén rol dient te spelen. Tegen de achtergrond van zo’n onduidelijke advisering zou de minister niet met een herindelingsvoorstel naar het parlement mogen stappen, vindt het Landgraafs college.

Geef een reactie