Wat zou Limburg zijn zonder monumenten?

Een arme bedoening. Gedeputeerde Hubert Mackus ziet het in stand houden en beschermen van het Limburgse erfgoed als een van zijn belangrijkste opgaven. Niet alleen vanuit de functie die hij bekleedt, maar ook vanuit een persoonlijke passie.

De gedeputeerde roept daarom alle betrokken partijen op om gebruik te maken van Provinciale regelingen die het erfgoed in Limburg veilig moeten stellen. Mackus is er stellig over: ‘dat wat waarde heeft, moet behouden blijven.’

Het Limburgse erfgoed is een visuele, tastbare verbinding met de culturele en religieuze historie van de streek. Het zijn gebouwen die soms fier uittorenen boven het Limburgse landschap of juist omsloten zijn door natuur of stad. Kloosters, kerken, abdijen, molens en hoeves die gedurende de geschiedenis steeds een andere rol hebben gespeeld in de samenleving, maar hun waarde immer hebben behouden. Al deze gebouwen samen vertellen volgens Mackus het verhaal van Limburg. ‘De aanwezigheid van de Romeinen en de Spanjaarden, het rijke roomse leven en de mijnindustrie: het ligt allemaal besloten in de meer dan vijfduizend monumentale gebouwen die Limburg rijk is.’

Open Monumentendag
De populariteit van monumenten in Limburg blijkt ook uit het grote aantal bezoekers dat jaarlijks afkomt op de Open Monumentendag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 9 en zondag 10 september. Monumenten hebben Limburg gevormd. Doordat ze vaak op strategische plekken zijn gebouwd en er routes naartoe zijn aangelegd, hebben ze een belangrijke invloed gehad op de vorming van het landschap.

Regelingen
In de erfgoedregelingen van de Provincie Limburg staat vooral de samenwerking tussen stakeholders centraal: eigenaren van erfgoed, gemeenten, vrijwilligers en omwonenden, maar ook bijvoorbeeld de Stichting Limburgs Landschap en het Huis voor de Kunsten. Volgens Mackus moeten zij de krachten bundelen en aan de slag gaan met het erfgoed. ‘De Provincie wil partijen actief gaan ondersteunen met bijvoorbeeld de subsidieregeling Klein Erfgoed en de Restauratieregeling. Die regelingen zijn er, maar worden nog te weinig gebruikt.’

Meer informatie over erfgoedregelingen van de Provincie Limburg?
Ga naar het onderdeel Monumenten op deze website.

Foto Provincie Limburg

Geef een reactie