Tevredenheid over Kerkraadse Wmo aanpak toegenomen

Inwoners van de gemeente Kerkrade die ondersteuning nodig hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn over het algemeen meer tevreden dan vorig jaar. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek van I&O research over het jaar 2016.
Van de 1000 ondervraagden hebben 522 inwoners gereageerd, waarmee een respons van 52% is behaald.

Van de ondervraagden gaf 84% aan tevreden te zijn met de ondersteuning. Driekwart van de ondervraagden gaf aan dat er echt samen naar een oplossing is gezocht, waardoor de eigen kracht van de burger afgelopen jaar dus nog meer is ingezet voor het vinden van een oplossing. Ook gaf 82 % van de ondervraagden aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de ondersteuning.
Daarnaast is de bekendheid van de kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning toegenomen.

Leo Jongen, wethouder Wmo, zegt: “Goed om te constateren dat de inwoners die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning tevreden zijn. Echter het blijft belangrijk om deze tevredenheid te blijven monitoren, uiteindelijk om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen”.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie