Betere aansluiting tussen technisch voortgezet en hoger onderwijs in Limburg

 

 

 

Het convenant is ondertekend door de volgende personen: Ria Sluiter (directeur Stichting Technasium), Peter Princen (directeur faculteit ICT, namens Zuyd Hogeschool), John Reumkens (onderwijsdirecteur atheneum Bernardinuscollege), Hans Hupperetz (directeur Sophianum), Marcel Janssen (directeur Graaf Huyn College) en Rob Menting (locatiedirecteur Lyceum Schöndeln).

 

 

Vier Limburgse technasia – middelbare scholen met extra aandacht voor techniek en technologie in hun onderwijs – Stichting Technasium en Zuyd Hogeschool gaan structureel samenwerken aan een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs in Limburg. De partijen hebben hiertoe een convenant ondertekend met een looptijd van drie jaar. Hiermee stimuleren de partners de brede ontwikkeling van bètatalenten in Limburg. De deelnemende technasia zijn vooralsnog het Bernardinuscollege uit Heerlen, Sophianum uit Gulpen, Graaf Huyn College uit Geleen en Lyceum Schőndeln uit Roermond.

 

 Meer vraag naar bètatechnisch talent Het samenwerkingsverband sluit aan op de toenemende vraag naar hooggekwalificeerd, bètatechnisch talent in Limburg, onder meer op de Brightlandscampussen en bij bedrijven en zorginstellingen. De samenwerking wordt breed ingestoken. Zo worden technasiumleerlingen bij hun ‘meesterproef’ – de afsluitende opdracht die zij uitvoeren in hun examenjaar – niet alleen door hun eigen docenten begeleid, maar ook door docenten van Zuyd. Daarnaast zullen de partijen samen optrekken om de technasiumleerlingen een brede studie- en beroepsoriëntatie aan te bieden, zodat zij gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken. Bovendien zullen docenten van de technasia en Zuyd regelmatig kennis en expertise uitwisselen tijdens gezamenlijke studiemiddagen. Doel hiervan is een verdere professionalisering van het beroep docent te realiseren.

Verschillende faculteiten

Vanuit Zuyd zijn meerdere faculteiten betrokken bij de samenwerking: ICT, Bèta Sciences and Technology, Commercieel en Financieel Management, Management en Recht, Gezondheidszorg en Kunsten. De ondertekening van het convenant vormt de afsluiting van een gezamenlijke studiemiddag op het Business Intelligence & Smart Services Institute in Heerlen, waar de technasiumdocenten zijn meegenomen in de onderwijsvisie, het onderwijsaanbod en de organisatie van Zuyd. Op het programma stond onder meer een workshop, waarin de faculteit ICT liet zien hoe er op het hbo beoordeeld en geëvalueerd wordt.

Over het technasiumonderwijs

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Op dit moment zijn er 92 technasia, verspreid door heel Nederland. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele, bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende beroepen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid en samenwerken. Meer informatie: www.technasium.nl.

Bron en Foto Zuyd Hogeschool

 

Geef een reactie