In een bomvol Cultuurhuis nam onze Stadsdichter voor het Leven, Harrie Sevriens, afscheid van de stad en haar inwoners die hij zo lief heeft. Hij deed dit met warm programma wat liefdevol was samengesteld uit zang, dans, poëzie, anekdotes en muziek van eigen bodem. Op zijn verzoek werden de toespraken tot een minimum beperkt maar, eigen aan en voor Harrie, werden er volop kwinkslagen uitgedeeld. Tevens werd een bloemlezing uit Harrie’s omvangrijke werk gepresenteerd. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor onze stad en haar inwoners én als blijk van waardering voor de jarenlange kameraadschap en samenwerking, kreeg Harrie door Ron Meyer de allereerste Heerlense Zilveren Tomaat uitgereikt. Dank je wel Harrie!

Tekst en foto SP Heerlen

Geef een reactie