Presentatie in Verpleeghuis Lückerheide Nieuw jaarboek Kerkrade Onderweg

 

 

 

De houten winkel van de familie Consoir aan de Kloosterlindenweg rond 1928. In de etalage liggen de typische smokkelproducten van die tijd.

 

De Stichting Historische Kring Kerkrade presenteert onder de titel Kerkrade Onderweg alweer haar eenentwintigste jaarboek. Na de jubileum- en thema-uitgave van vorig jaar, waarin bekende Kerkradenaren werden geportretteerd, worden in het nieuwe jaarboek  diverse onderwerpen beschreven die een beeld geven van de lokale historie. Onderwerpen die worden beschreven zijn onder andere de Rodahal, mijnbouw, mei 1945, Neustrasse, Rolduc en Erenstein, struikelstenen en WMC-gastgezinnen. Het jaarboek bevat totaal zestien artikelen met foto’s.

Onder de titel Kerkrade Onderweg wordt door de stichting elk jaar een boek uitgegeven met artikelen die iets vertellen over hoe Kerkrade zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld van een klein dorp tot een middelgrote stad. Ook dit jaar blijkt weer dat er voldoende Kerkraadse geschiedenis voorhanden is. Het boek wordt wederom mogelijk gemaakt dankzij de inzet van  schrijvers uit de eigen Kring en ook daarbuiten. Zonder de professionele steun en de nauwe betrokkenheid van boekhandel/uitgeverij Deurenberg is Kerkrade Onderweg echter niet mogelijk.

Deel 21 van Kerkrade Onderweg wordt op donderdag 23 november om 16.00 uur gepresenteerd in het Verpleeghuis Lückerheide aan de Sint Pieterstraat 145 in Kerkrade. Na de feestelijke uitreiking aan Hub Pustjens, directeur cluster verpleeghuizen Meander, en aan wethouder Jo Schlangen, is aansluitend een gezellige nazit tot 17.30 uur. Het boek telt 149 pagina’s en is vervolgens verkrijgbaar bij alle Kerkraadse boekhandelaren, kosten 15 euro. U kunt bij de aanbieding van het eerste exemplaar ook zélf aanwezig zijn. Vanwege de beschikbare plaatsen dient u zich vóór 16 november aan te melden via historischekringkerkrade@gmail.com of telefonisch 045-5676230.

Foto: Collectie gemeentearchief Kerkrade.

 

Geef een reactie