Primeur voor Maastricht: vleermuisvriendelijke verlichting

 

Een primeur voor Maastricht. De stad kent verlichting die zowel voldoet aan de Natuurwet, vooral op het gebied van vleermuizen, als aan de gestelde eisen voor veiligheid en leefbaarheid. De sluis in Limmel is uitgerust met de eerste slimme armaturen die volautomatisch ’s nachts ander licht geven dan in de vroege avond en de ochtend. Bedoeling is dat, waar nodig, alle armaturen in de stad deze verlichting krijgen.

De verlichting geeft in de avond- en ochtenduren een warm wit licht, dat sfeervol is en voldoet aan de veiligheidseisen. In de nacht, als de vleermuizen actief zijn, wordt het licht amberkleurig. Daardoor wordt de Maastrichtse vleermuizenpopulatie zo min mogelijk verstoord tijden hun vliegroutes. Het idee is om het warm witte licht te gebruiken daar waar dat kan en alleen het amberkleurige licht waar vleermuizen voorkomen. Maastricht vervangt in 2018 en 2019 zo’n vijfduizend afgeschreven armaturen. Waar nodig wordt de nieuwe, slimme verlichting geplaatst. Om te bezien waar vleermuisvriendelijke verlichting van pas komt, wordt nu onderzoek gedaan naar hoe de vleermuis zich verplaatst in Maastricht. “Het mes snijdt aan meerdere kanten”, zegt wethouder André Willems, verantwoordelijk voor de openbare verlichting in de stad. “We vervangen onze armaturen, maar sluiten meteen aan bij alle eisen die daaraan anno 2017 worden gesteld. Goed voor mens en dier.”

#missionzeromaastricht

Uiteraard is de nieuwe armatuur voorzien van Led-verlichting. Waarmee meteen een extra doel wordt gediend: de ambitie van Maastricht om klimaatneutraal te zijn in 2030, oftewel #missionzeromaastricht. “Een stevige ambitie, waar we serieus mee aan de slag zijn. Deze stap binnen onze stedelijke verlichting is daar een goed voorbeeld van”, zegt wethouder Gert-Jan Krabbendam (duurzaamheid). Krabbendam spreekt vol lof over de nieuwe verlichting. “We laten zien dat we daadwerkelijk initiatief tonen op duurzaamheidsgebied. Daarnaast is het van groot belang dat we voldoen aan de Natuurwet, dat we ervoor zorgen dat onze vleermuizen zo weinig mogelijk gestoord worden door verlichting. Duurzaamheid en natuur zijn belangrijk in Maastricht. Dat tonen we nu eens te meer aan. Daarnaast dragen we met deze slimme verlichting bij aan smartcity, want de mogelijkheden met deze technologie zijn talrijk.” Zo is het in de toekomst mogelijk om bijvoorbeeld verkeersstromen in kaart te brengen via sensoren in de lamp. Ook zou de luchtverontreiniging in kaart kunnen worden gebracht. Maastricht onderzoekt de mogelijkheden op dat gebied.

Sint Servaasbrug

Het vleermuisvriendelijke armatuur komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente Maastricht en de bedrijven Lux Lab, Candelux en het Finse Valopaa, waarvan de verlichting hier geïmporteerd is door Leds Go For The Best uit Elsloo. Valopaa is opgericht door voormalige medewerkers van Nokia (telecommunicatie) en Microsoft (software). Een volgende stap in die samenwerking is een proef met verlichting onder de Sint Servaasbrug. Onder twee bogen van de historische brug wordt verlichting getest. De uitkomsten van de proef moeten input leveren voor de mate van vleermuisvriendelijke verlichting boven en onder de brug én voor een nieuw lichtplan voor Maastricht dat onder meer voorziet in een nieuwe, betere en mooiere aanstraling van het Maastrichtse stadshart en de daarbij horende monumenten. De proef bij de Servaasbrug wordt in februari 2918 geëvalueerd.

Foto Vleermuis Natuurmonumenten en Foto montage ®´Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie