Gemeente Kerkrade haalt golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de golfbaan uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehaald.

“Voor de besluitvorming heeft de gemeente onder andere een inrichtingsplan en aanvullende onderzoekgegevens over de natuurwaarden en de cultuurhistorie nodig. De initiatiefnemers van de golfbaan hebben deze informatie niet bij de gemeente Kerkrade aangeleverd. Daarnaast dienen er nog andere zaken geregeld te worden zoals een nieuw onderkomen voor de visvereniging”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening).

Indien op een later tijdstip alsnog de noodzakelijke informatie wordt verstrekt, kunnen de initiatiefnemers het college verzoeken om de planologische procedure voor de aanleg van een golfbaan weer te starten. Het college zal dan de ruimtelijke ontwikkeling opnieuw beoordelen en een keuze maken.

“Dit betekent niet dat het aanleveren van de gevraagde informatie automatisch leidt tot een wijziging van het bestemmingsplan. We zullen een zorgvuldige afweging maken waarbij we luisteren naar de argumenten van voor- en tegenstanders”, benadrukt wethouder Weijers.

Omdat het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ook andere gebieden dan de omgeving van Rolduc raakt, stelt het college de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan op woensdag 20 december 2017 wel vast te stellen, maar zonder golfbaan.

Foto Gemeente kerkrade

Geef een reactie