Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek neemt met een receptie afscheid van Hans Wunderink

 

 

Zaterdag 2 december a.s. gaat Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek met een hem aan te bieden receptie afscheid nemen van Hans Wunderink. Genoemd afscheid vindt plaats in zaal 3 van Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg en wel van 19.00 tot 21.00 uur. Voor deze receptie is iedereen van harte welkom om Hans Wunderink met aan zijn zijde echtgenote Thea, bij zijn afscheid van Stichting Wijkraad de hand te komen drukken als bedanking voor zijn jarenlange inzet en verzorging in het belang van de wijk en dit uiteraard in het kader van Buurtgericht Werken Heerlen.

Onlangs besloot Hans om het, na ruim 22 jaar, rustiger aan te gaan doen met betrekking tot Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek (v/h Wijkvereniging Heksenberg en nadien Wijkraad Heksenberg). Oorspronkelijk als lid zijnde en nadien als penningmeester en beheerder van wijkgebouw ’t Gringeltje. M.i.v.1 november jl. is Hans Wunderink door de heer Frans Westen opgevolgd als penningmeester van genoemde Stichting en zal hij officieel per 1 januari a.s. als beheerder van ’t Gringeltje opgevolgd worden door de heer Joep Zanders.

Behalve zijn grote betrokkenheid bij Stichting Wijkraad was hij in 1990 prins Hans l van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” in Heksenberg/Sjpasseberg. Ook was hij in vroegere jaren actief bij Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss, organiseert mede het St. Nicolaasfeest, is liefhebber van vogels en lid van Kanarievereniging Eendracht, evenals  lid van Vrije Tijds Club (VTC) en het erebestuur van Harmonie St. Gerardus. Ook was hij betrokken bij de verwezenlijking van het nieuwe speeltuin gebouw. In 2010 mocht oud-burgemeester Paul Depla van Heerlen, Hans voor al zijn verdiensten, de Koninklijke Onderscheiding opspelden.

Archieffoto Callie Steijaert

Geef een reactie