Provincie Limburg ondertekent Green Deal Voedselbossen

Gisteren tekenden 21 partijen, waaronder de Provincie Limburg, de Green Deal Voedselbossen. De partijen maken hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

 

Een voedselbos is een bos waarin met een slimme combinatie van bomen, struiken en kruiden op een natuurlijke manier voedsel wordt geproduceerd. Met een voedselbos worden meerdere doelen verenigd. Er ontstaat als het ware een synergie tussen natuur en mens. In de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ namelijk vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn. Gedeputeerde Hubert Mackus: `Behoud en herstel van biologische diversiteit en vermaatschappelijking van de natuur in Limburg staat voor mij hoog in het vaandel. We juichen de ontwikkeling van deze voedselbossen toe. Een mooie manier om de Limburgse bevolking contact te laten maken met alternatieve projecten op het gebied van natuur en landbouw.’

Green Deal. Met het landelijke instrument Green Deal kunnen initiatiefnemers in de samenleving afspraken maken met overheden en andere organisaties om zich voor hun initiatief in te zetten. Na de ondertekening gaan de partners met elkaar aan de slag om plannen voor realisatie van alle ambities uit te werken.

Meer informatie: Stichting Voedselbosbouw | Nederland | Home

Geef een reactie