Opening nieuwe opleidingscentrum Bouwmensen Limburg in Beek

Opening nieuwe opleidingscentrum Bouwmensen Limburg in Beek en formele aftrap van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap gebouwde omgeving op donderdag 7 december  a.s

Bouwmensen Limburg opent donderdag a.s. haar nieuwe opleidingscentrum voor Zuid Limburg in Beek aan de stationsstraat 100. De twee betrokken wethouders van de gemeente Beek, de heren Wachelder en Van Es zullen de formele openingshandeling verrichten.

Bouwmensen Limburg heeft na 25 mooie jaren op de locatie in Nuth, een nieuwe locatie gevonden in Beek. Hier worden jaarlijks ca 75 mensen opgeleid voor de bouw beroepen in samenwerking met het Techniek College (Arcus / Leeuwenborgh). Na een aantal lastige jaren in de bouw groeit de vraag naar technisch personeel elke dag en overstijgt deze momenteel zelfs het aanbod. Bouwmensen werkt dan ook hard aan het verhogen van de instroom in de bouwopleidingen.  Zowel door in te zetten op de reguliere instroom van jongeren vanuit het voortgezet onderwijs, alsook doormiddel van het interesseren van zij-instromers of statushouders voor een beroep in de bouw en infra. Op de nieuwe locatie wordt de basis gelegd voor al deze vormen van vakmanschap voor de sector.

Naast het openen van de opleidingslocatie staat wellicht nog een belangrijker punt op de agenda:  de formele aftrap van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving (CIV GO). Het CIV is een project mogelijk gemaakt door het ministerie van onderwijs en is uniek voor Limburg, maar ook op landelijke schaal uitzonderlijk.

Het betreft een unieke PPS constructie (publiek private samenwerking) van het gehele bouw onderwijs (VO, MBO en HBO), ondernemers verenigd in Bouwend Nederland, Bouwmensen en de Provincie Limburg. Het totale budget voor het CIV is 4,4 mln euro voor in totaal 8 jaar.

Doelstelling is het vernieuwen van het onderwijs op (met name) mbo en hbo, om aan de veranderende vraag van de markt te kunnen blijven voldoen. Er zijn product- en procesinnovaties in de sector, deze ontwikkelingen stellen hogere en nieuwe eisen aan (toekomstige) medewerkers, ondernemers én aan het onderwijs in de bouwsector.. De vier belangrijkste thema’s die hierbij ter hand worden genomen zijn; Asbest, Beheer en Onderhoud, Conceptuele nieuwbouw en Restauratie. Kortom, CIV GO is een unieke samenwerking van onderwijs en bedrijven op Limburgse schaal, welke de bouw en infra blijvend zal gaan veranderen. Dhr M. vd Laar, directeur techniek van Gilde opleidingen zal als Penvoerder e.e.a. nader toelichten en ook de gedeputeerde dhr H. Teunissen zal in zijn betoog de impact van deze samenwerking uitleggen aan het publiek en importantie vanuit het oogpunt van de Provincie Limburg duiden.

De genodigden zijn de “bouw- en infra(bedrijven en opleidingen)” van Limburg. We hebben inmiddels ruim 200 aanmeldingen, een doorsnede van de regionale bouwbedrijven, het vmbo, mbo en hbo onderwijs en vertegenwoordigers van gemeenten en overheid. Daarmee kunnen we met trots zeggen dat de Limburgse bouwsector aanwezig zal zijn op 7 december in Beek vanaf 17.00 uur.

Formeel programma van 17.30 tot ca 18.45 uur. Stationstraat 100 Beek. U bent van harte welkom.

Voor nadere informatie graag contact opnemen met René Mobers, directeur Bouwmensen Limburg via mail r.mobers@bouwmensen-limburg.nl of telefonisch 045-524 50 60.

Geef een reactie