Door het nijpende tekort aan geschikt personeel in de zorg, ICT, techniek, bouw en onderwijs wordt  steeds vaker personeel geworven in de grensregio’s in Duitsland en België. Werkgevers zijn daar vaak niet op ingesteld. Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Kerkrade heeft aangetoond één van de succesvolste instrumenten te zijn om dat probleem aan te pakken.

 De komende jaren verlaten ongeveer anderhalf miljoen werknemers de arbeidsmarkt door onder meer pensionering. Er zijn te weinig jongeren die kiezen voor een studie of baan in een van de genoemde sectoren. Een oplossing om het gat dat ontstaat te dichten, is werknemers uit de Duitse en Belgische grensregio’s aantrekken.

SGA.Dat is precies wat het SGA sinds 2016 doet: tekorten op de arbeidsmarkt in de grensregio oplossen. “Die oplossing werkt naar alle kanten”, zegt Dion Schneider, wethouder Euregionale Arbeidsmarkt en ook portefeuillehouder namens de stadsregio Parkstad. “In Nederland is bijvoorbeeld een tekort aan technisch personeel terwijl in Duitsland een overschot is. Andersom zijn er in Duitsland veel mensen nodig in de kinderopvang, terwijl voor hen in Nederland niet genoeg werk voorhanden is. Het SGA verbindt werkgevers en laag opgeleide werkzoekenden, maar helpt ook met vragen en problemen rond onder meer belastingen, verzekeringen en diploma’s.”

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling is in september 2016 bij wijze van proef gestart. Na iets meer dan een jaar stonden ruim honderd bemiddelingen op de teller. Werkgevers die in eigen land geen geschikt personeel kunnen vinden, melden zich bij het Team Grensarbeid met het verzoek om te zoeken naar mankracht over de grens. Dat gaat meestal over een groter aantal mensen. Bij verschillende grote bedrijven in Zuid-Limburg en in de omgeving van Aken zitten tientallen werknemers die zijn bemiddeld door het SGA. Dankzij het succes wordt nu ook in Maastricht een SGA opgericht voor de Nederlands-Belgische arbeidsmarkt.

Meerwaarde. Het enthousiasme voor het project is groot. Bij de partners in Zuid-Limburg en over de grens en ook bij de provincie, die het project financiert. “Terwijl de potentie op dit moment niet eens volledig wordt benut”, zegt Schneider. “Het team dat zich moet bezighouden met bemiddeling, doet nu ook allerlei randzaken. Simpelweg omdat niet genoeg rekening was gehouden met het eigen succes. Daarom ben ik ook heel blij dat de provincie dit onderkent en ondersteunt met een bijdrage extra voor secretariële ondersteuning en uitbreiding van het team. Met steun van alle partners kunnen we de komende jaren, ook na de proefperiode, nog voor heel veel mensen van groot belang zijn.”

Ook gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen ziet absolute meerwaarde in het SGA. “Het succes van de samenwerking die hier plaatsvindt is enorm. Zeker als je in ogenschouw neemt dat in deze samenwerking heel verschillende organisaties met ieder hun eigen achtergrond zijn samengebracht, en in een korte periode naar elkaar toe zijn gegroeid tot één team. Een team dat al voor heel veel mensen het verschil heeft gemaakt. Mensen die na een reeks aan teleurstellingen in hun woonland nu bij de buren met succes aan de slag zijn! Ik hoop dan ook dat meer partijen het voorbeeld zullen gaan volgen – en zie dat ook al op verschillende plekken gebeuren – zodat we over een paar jaar grensoverschrijdende bemiddeling niet meer als bijzonder zien.”

Partners. De gemeente Kerkrade is gastheer van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, dat is gehuisvest in het Euregionaal Business Centrum (EBC) in Kerkrade. Het SGA bemiddelt voor werkzoekenden in heel Zuid-Limburg die interesse hebben in een baan in de Euregio Maas-Rijn. Het SGA is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente Kerkrade, Grensinfopunt Aken-Eurode, Werkgevers Servicepunt-Parkstad, Podium24, Arbeitsagentur Aachen-Düren en het daaraan gelieerde Jobcenter, UWV en onderzoeksinstituut ITEM van de Universiteit Maastricht.

Tekst en Foto Afdeling communicatie gemeente Kerkrade

Geef een reactie