De gemeente Maastricht laat deze maand de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten uitvoeren. De monitor moet duidelijk maken wat ouderen in hun woon- en leefomgeving belangrijk vinden. Alle inwoners van Maastricht van 55 jaar en ouder kunnen aan dit onderzoek deelnemen.

De monitor is een instrument dat is ontwikkeld door Active Ageing Nederland en het onderzoeksbureau Motivaction. Deelnemende 55-plussers krijgen vragen die te maken hebben met het (senioren)beleid van de gemeente. De vragen hebben betrekking op (beleids)thema’s als huisvesting, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en de wijze waarop de gemeente met ouderen communiceert. De resultaten van de monitor worden vastgelegd in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. De sterke toename van het aantal senioren heeft uiteraard ook invloed op de beleidsvelden van de gemeente Maastricht. De resultaten van de monitor kunnen het stadsbestuur helpen bij het maken van de juiste (beleids)keuzes.

Inwoners van Maastricht van 55 jaar en ouder kunnen op eigen initiatief aan de monitor deelnemen via de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/seniorenmonitor . Daarnaast vindt ook een telefonische enquête plaats en worden er enquêtes gehouden op locatie. Aanvullend worden individuele gesprekken met ouderen gehouden. Het is de bedoeling dat de rapportage van de monitor eind februari, begin maart wordt afgerond.

 

 

Geef een reactie