Directie Beaujean NV Zilverzandexploitatie en wethouder Simons gemeente Heerlen ondertekende samenwerkingsovereenkomst

 

Zoals bekend heeft de gemeenteraad van Heerlen in 2009 in het Masterplan Zandgroeves een visie vastgelegd over de inrichting van het zandgroevegebied na beëindiging van de zandwinning. Nu we 10 jaar later zijn komt stap voor stap het groevegebied beschikbaar voor de inwoners van Heerlen/Heerlerheide. Het is inmiddels ook een gegeven dat bedrijven zich langzaam terugtrekken. Onder de aansprekende noemer samenwerken aan een mooi Heerlen zal het project in de zandgroeve Beaujean, gelegen aan de  Heerenweg-Oost,  Heerlen nog aantrekkelijke maken als woongemeente.

 

Voorafgaande aan de in de koptekst aangegeven ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Beaujean N.V. Zilverzand Exploitatie, gevestigd Jongmansweg 69 Heerlerheide en gemeente Heerlen op vrijdag 17 mei jl. werd verleden jaar op donderdag 19 juli al een belangrijke informatie inloopavond gehouden in Gemeenschapshuis Heksenberg. met betrekking tot het plan en de bestemmingsplanwijziging Heerenweg Oost. Een ieder was toen van harte welkom en konden zich dan ook laten bijpraten. De aanwezige belangstellenden kregen voldoende informatie verstrekt, dit middels (land)-kaarten, foto’s en beamerpresentatie.

De verstrekte informatie over Plan Heerenweg Oost fase 1 betrof de transformatie van het noordelijk deel van de groeve Heerenweg-Oost van bedrijventerrein naar woongebied, terwijl in het zuidelijk deel voorlopig nog zand gewonnen zou blijven worden. Plan biedt straks de mogelijkheid om maximaal 25 vrijstaande woningen op ruime percelen te realiseren. De aanwezige belangstellenden werden ook bijgepraat over bijzondere kenmerken zoals o.m. dat, in tegenstelling tot de standaard wijze van gebiedsontwikkelingen van woongebieden, het gebied nu al gemoduleerd en deels ingericht is. De kavels zijn zichtbaar en de toekomstige koper kan zelf beleven hoe de kavel in de omgeving ligt. De koper hoeft niet in dit geval alleen van af tekening te beslissen. Bij verkoop van de eerste kavels zal het gebied volledig aangelegd worden en woonrijp gemaakt. De exploitant zal beheer op zich nemen tot dat maximaal 70% van de woningen op de kavels in deze fase is opgeleverd.

De gemeente schept de voorwaarden door het bestemmingsplan hierop aan te passen en hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Alle kavels zijn in particulier opdrachtgeverschap uit te geven. Het ligt overigens in de bedoeling dat, zodra er minimaal 2 kavels verkocht zijn en het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Er kunnen 25 kavels ontwikkeld worden, maar dat hoeft niet. De bedoeling is dat het plan ‘altijd’ af is. Afgesproken is dat gestart wordt bij een onherroepelijk bestemmingsplan en dat de openbare ruimte meteen in 1 keer wordt aangelegd.  Het einddoel zal dus zijn een prachtige omgeving met een hoger woningsegment welke omschreven kan worden als een nieuw luxueuze villawijk nabij de wijk Heksenberg.

Om dit einddoel te bereiken vond onlangs op locatie Heerenweg-Oost de ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst. Uiteraard was redactie ParkstadActueel hierbij aanwezig. Ondanks de iets minder goede weersomstandigheden kon de ondertekening omschreven worden als een “stralend” gegeven.

Niet zo verwonderlijk eigenlijk want in alle serene stilte oogde de omgeving, waar straks de luxe woningen zullen verrijzen, als een groene vakantieoase waar het goed toeven is. De ondertekening, gevolgd door een ferme welgemeende handdruk, werd gedaan door Frank Simons gemeente Heerlen en  wethouder Frank Simons van Heerlen en de heren Beaujean en Theo van de Oord van Zilverzandexploitatie NV

Foto’s: ParkstadActueel/Callie Steijaert/

Geef een reactie