Op de eerste schooldag na de zomervakantie, maandag 19 augustus, werd de naam van het eerste Integrale Kind Centrum van Kerkrade (in Eygelshoven) bekend gemaakt: IKC Droomhof!

 

In het gebouw zijn momenteel peuteropvang Hummelhof, buitenschoolse opvang Vierpuntkom (Kinder Opvang Parkstad) en basisschool de Veldhof (onderwijsstichting MOVARE)  gehuisvest. De komende jaren zal IKC Droomhof zich nog verder ontwikkelen en uitbreiden met kinderopvang.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk voor kinderen zijn gehuisvest. Het is voor kinderen van  0-12 jaar, dé plek waar ze kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Een IKC biedt kinderen een dagprogramma zolang als zij willen deelnemen. Het vindt allemaal plaats op één locatie en is daardoor ook een nieuwe manier van werken voor alle medewerkers.

De afgelopen 2,5 jaar is achter de schermen al veel werk verzet over hoe het IKC er uit zal gaan zien. Door de projectgroep en de diverse werkgroepen bestaande uit medewerkers van de gemeente Kerkrade, Basisschool De Veldhof, MOVARE, Kinder Opvang Parkstad en andere partners in zorg en welzijn is gewerkt aan een inhoudelijke visie op het IKC te Eygelshoven. De stuurgroep bestaande uit wethouder Jo Schlangen, Kiki Huijnen (lid CvB van MOVARE) en Jolanda Rikers (directrice/ bestuurder van Kinder Opvang Parkstad) heeft onlangs ingestemd met het visiedocument. “Door vanaf 19 augustus samen verder te gaan onder dezelfde naam en logo willen we iedereen  laten zien dat opvang en onderwijs in dit IKC samenwerken in de begeleiding van kinderen en zo de beste voorbereiding op de toekomst te bieden”, aldus locatiemanager Wendy Kempener van Kinder Opvang Parkstad.

“Bij het bedenken van een nieuwe naam en logo is de hulp ingeroepen van de ouders, kinderen, medewerkers en wijkbewoners”, zegt directeur van de Veldhof, Hellen Sevenheck. “Zij mochten via een prijsvraag  meedenken over een nieuwe naam voor het IKC en eventueel ook een logo bedenken. Vanuit alle inzendingen hebben we een naam gekozen en met behulp van een marketingbureau een logo ontworpen.”

De bedenker van de naam is Yajie Wang-Campagne (van Byco Design).

Samen met de kinderen, ouders, medewerkers van de kinderopvang en onderwijs is de nieuwe naam en logo onthuld. Kijk ook op www.ikcdroomhof.nl

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie