Ontdek tijdens de Natuurwerkdag jouw bijzondere soort en help de natuur een handje vooruit

 

Op meer dan 36 locaties kun je een dagje meewerken met lokale vrijwilligers die zich inzetten voor de leefomgeving van de zandhagedis, rugstreeppad, kleine ijsvogelvlinder en nog veel meer bijzondere soorten. Stichting IKL organiseert in samenwerking met alle groene organisaties in Limburg de Natuurwerkdag. Samen aan de slag om bomen en struiken te snoeien, poelen op te schonen of heideterreinen open te houden.

Biodiversiteit
Tijdens de Natuurwerkdag kan iedereen in actie komen en een bijdrage leveren om de natuur in eigen omgeving een handje te helpen. Dat is ook hard nodig. Biodiversiteit is van levensbelang voor ons als mens. Helaas is het soortenrijkdom in de Nederlandse natuur de laatste decennia heel hard terug gelopen. Dit verlies aan biodiversiteit, de afgelopen decennia ruim 70%, is een grote zorg.

Kleine ijsvogelvlinder op de Linnerheide
Tussen Linne en Sint-Odiliënberg gaat een spiksplinternieuwe vrijwilligersgroep aan de slag die voortaan het onderhoud van het bosgebied oppakt om er een natuurlijker bos van te maken. In het bosgebied komt veel wilde kamperfoelie voor, de waardplant van de kleine ijsvogelvlinder die hier ook al is waargenomen.

Orchideeënparadijs in Weert
Aan het NS spoor net voor de Brabantse grens werken vrijwilligers aan het orchideeën rijkste stuk van Limburg. Dit natuurgebied waar ook bijzondere vlinders voorkomen is meter voor meter gevormd door de vrijwilligers die hier de laatste 35 jaar honderden uren met de zeis hebben gewerkt. Deze vrijwilligersgroep heeft geen enkele Natuurwerkdag gemist!

Bijzondere natuur tegen een woonwijk in Nuth
Uit bezorgdheid voor het behoud van de Hellebroeker Beemden kon IKL in opdracht van de gemeente een proces beginnen dat ertoe heeft geleid dat er een Vriendengroep Hellebroeker Beemden is ontstaan. Deze groep werkt regelmatig in het gebied en zorgt ervoor dat bloemenweides rijk blijven en de bosranden en fruitbomen gesnoeid worden. Ook staan er bijenhotels. De Hellebroeker Beemden zijn een onderdeel van het Natura 2000-gebied Geleenbeekdal. De zeggekorfslak, struikslak en gevlekte orchis zijn enkele bijzondere soorten die hier voorkomen.

Meedoen
Kom jij de natuur ook een handje helpen? Iedereen kan meedoen, jong en oud! Een paar locaties zijn al gezellig vol, dus meld je snel aan op www.natuurwerkdag.nl.

Foto Stichting IKL

Geef een reactie