Hoe verplaatsen de inwoners van Parkstad Limburg zich? Hoe ver reizen zij per dag? En waar gaan ze naartoe? De gemeente Heerlen, Parkstad Limburg en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan samen de antwoorden verzamelen op al deze vragen. Dit doen ze door aan te sluiten bij het landelijke onderzoek ‘Onderweg in Nederland’, dat het CBS uitvoert in samenwerking met Rijkswaterstaat. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt de regio belangrijke informatie waarmee ze mobiliteitsbeleid kan onderbouwen.

Voor het onderzoek wordt een deel van de inwoners van Parkstad Limburg benaderd. Zij krijgen de vraag om van één dag in te vullen waar ze zijn geweest, wat ze daar gingen oen en hoe ze daar kwamen. Naar het werk, om boodschappen te doen, maar ook bijvoorbeeld naar de sportschool of om de hond uit te laten.

Dagboekjes
Op die manier verzamelt het CBS een heleboel ‘dagboekjes’. Door deze te analyseren ontstaat een beeld van het mobiliteitsgedrag van de Parkstedelin-gen. Zo wordt duidelijk in hoeverre mensen door de tijd meer de fiets pakken of gaan lopen. Daarnaast wordt de verzamelde informatie gebruikt om te bepalen welke stimuleringsmaatregelen verder nodig zijn.

Selectie
De samenwerking bij het onderzoek duurt in principe twee jaar en start in 2020. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd in 2021. Inwoners kunnen zich niet zelf aanmelden. CBS maakt steekproefsgewijs een selectie. Deze mensen krijgen persoonlijk een uitnodiging. Deelnemers aan het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ kunnen een iPad winnen.

Meer fietsen en lopen
Charles Claessens, wethouder mobiliteit: “De gemeente Heerlen wil graag dat mensen de auto wat vaker laten staan en dan gaan fietsen, lopen of de bus pakken. Door deel te nemen aan dit onderzoek krijgen we inzicht in het huidige mobiliteitsgedrag van onze inwoners”.

Foto Gemeente Heerlen

Geef een reactie