Prins Albert 1e nieuwe narrenheerser in wijk Beersdal “Vasteloavends sjpass” rode draad door de hele proclamatie

 

Wat was het, als vanouds, weer een top avond in narrentempel Buurthuis aan de Maasstraat in de wijk Beersdal (Stadsdeel Heerlerheide). In dit onvervalste carnavalswalhalla stond op het smaakmakende “vasteloavendsmenu” de proclamatie van de nieuwe narrenheerser bij de plaatselijke carnavalsvereniging De Beeren, welke narrenvriendenvereniging al in 1957 zijn opgericht. Genoemde vereniging is o.m. ook lid van de Bond Carnavalsverenigingen Limburg (BCL) en op internationaal niveau zelfs ook bij de Närrische Europäische Gemeinschaft. In het verleden waren zij vanzelfsprekend ook lid van de Federatie van Heerlense Carnavalsverenigingen, welke Federatie inmiddels “ter ziele”, c.q. in ruste, is. Jammer natuurlijk binnen de totale Heerlense carnavalsviering.

Maar dat belet C.V. De Beeren, bijgestaan door hun charmante en enthousiaste Beerinnen, niet om veel “sjpass en plezeer” te maken. Integendeel zelfs, want het “vasteloavendsvirus” zit diep geworteld bij hen. Dat is dan ook de reden dat de activiteiten die zij organiseren steeds van hoog gehalte zijn en alom door de onvervalste carnavalsvierders gewaardeerd worden. Bovendien, welk bezoek zij ook afleggen bij bevriende carnavalsverenigingen, zij kunnen rekenen op veel waardering voor de wijze waarop zij zich weten te presenteren.

Met betrekking tot de onlangs gehouden prinsenproclamatie (vrijdag 22 november jl.) kwamen deze beweringen wederom tot hun recht. Dit onder het onder toeziend oog van diverse gastverenigingen in de prachtige kleurrijke ambiance van narrentempel “Buurthuis” Maasstraat 10. Het is ook in Beersdal e.o. ieder jaar weer een groot vraagteken op wie de prinsencommissie van de Beeren hun oog hebben laten vallen op een mannelijke of vrouwelijke persoon en zelfs op een prinselijk paar die zij hebben weten te “strikken” om de scepter te zwaaien. Dus heerste er in de narrentempel al bij de aanvang van de proclamatiezitting een spannende sfeer. Maar geduld is een goede gedachtegang, welke bij de Beeren onder leiding van hun eminente president Wiel Laurens, zeker in goede handen is.

Onder zijn leiding werd dan ook langzaam maar zeker de eerder genoemde spanning opgevoerd. Hierbij ondersteund door een juiste onvervalste carnavalsstemming, mede ook veroorzaakt door de geweldige optredens van 3 maal LVK-winnaars Spik & Span (bekend van o.m. het lied: Kampioene van de Nach) en groep Kartoesj die vele malen in de finale LVK stonden en o.m. grote bekendheid geniet door hun lied” “Veer höbbe de Prins in de sjtraot”.

Maar alvorens de nieuwe uitverkorene aan de vele aanwezige narrenschare voorgesteld zou worden, moest natuurlijk eerst, overigens met veel weemoed, afscheid genomen worden van het dan nog regerende prinsenpaar Prins Eddy 1e en José 1e. Zij mogen, met dank van de Beerenfamilie en alle sympathisanten, terugkijken op een fantastisch regeringsjaar. Maar aan alles komt een einde, hoe mooi het ook geweest is en staat de opvolger(s) al te trappelen, gelijk de schimmel van St. Nicolaas, om de scepter over te nemen. De overname was weer een bijzonder gebeuren van De Beeren.

Zij hadden zorg gedragen dat rond 22.11 uur een Mystery Guest de narrentempel betrad, nee betraden, want het waren niemand minder dan de Heerlense “Herriemenie Misarabel” met in hun midden “Bart Storcken” en “Emil Szarkowiz”. Het plezier sprak boekdelen, want ze zette de zaal compleet op z’n kop. Maar het allerbelangrijkste was dat ze ook nog een verrassing bij zich hadden en wel de nieuwe narrenheerser van De Beeren en wijk Beersdal. Zijn naam Albert Postmus die als prins Albert l tot Aswoensdag 26 februari 2020 mag regeren. De naam Albert is een doodnormale voornaam, maar als de benaming prins er voor wordt gezet, heeft het toch een andere betekenis. Zelfs in adellijke kringen is dit het geval. Kijk maar o.m. naar Monaco waar de soevereine vorst ook prins Albert (Grimaldi) heet.

Maar de Beeren prins Albert Postmus is 44 jaar, vrijgezel en woont aan de Schelsberg in een gewoon huis in Beersdal en dus niet zoals zijn naamgenoot in een paleis in Monaco. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Bours Group Maastricht en zijn hobby’s zijn voetbal en vissen. Maar zijn grootste interesse gaat uit naar carnaval. Niet zo verwonderlijk, want als kleine jongen speelde hij al alsof hij prins(je) was geworden. Gezien zijn carnavalsinteresse is hij nu ook al twee jaar in de raad van elf, hetgeen hem prima bevalt. Nu mag hij zijn kind droom, Einmal Prinz zu Sein, gestalte geven en dat gaat zeker lukken. De receptie ter ere van Prins Albert 1e zal pas worden gehouden op: zondag 19 januari 2020 tussen 14.11 en 19.11 uur in narrentempel Buurthuis Beersdal gelegen aan de Maasstraat 10.

Foto Kaldenbach Simpelveld

Geef een reactie