Pro­vin­cie zet 7 mil­joen euro ex­tra in voor ver­ruim­de star­ter­s­le­nin­gen

Provinciale Staten hebben maandag 6 april 2020 ingestemd met het voorstel om de startersregeling te verbeteren en 7 miljoen euro extra vrijgemaakt. Hiermee kunnen nog meer starters op de woningmarkt aan een eerste woning worden geholpen. De grote inzet van Limburg voor starters wordt hiermee nog verder uitgebouwd. Met deze extra 7 miljoen bedraagt de totale provinciale bijdrage aan het Startersfonds circa 56 miljoen euro.

De Startersregeling. Starters hebben het steeds moeilijker op de Woningmarkt, ook in Limburg. Het aandeel starters loopt steeds meer terug. Dit komt onder andere door de stijgende huizenprijzen. De Provincie steunt sinds 2006 de starters actief via de Startersregeling. Bij het uitvoeren van de regeling wordt er nauw samengewerkt met 28 van de 31 Limburgse gemeenten. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%.
Er zijn inmiddels ruim 3300 leningen verstrekt. Met de lening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. En als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat de doorstroming op de woningmarkt.

Gedeputeerde Dritty: “Met de starterslening ondersteunt de Provincie Limburg zowel de starters als de gemeentelijke en provinciale beleidsdoelen. Dat zijn dus twee vliegen in een klap. Of eigenlijk drie, want de financiering van deze lening is voor de Provincie een verantwoorde investering: de provinciale inleg komt terug met rente en wordt opnieuw ingezet. Bovendien kan de regeling in de huidige moeilijke tijden de starters hopelijk ook een extra steuntje in de rug geven”.

Uitgangspunt. Het uitgangspunt voor de startersleningen is het verbeteren van de positie van een starter op de woningmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor starters. Hiervoor wordt een tweetal maatregelen genomen:
1. De maximale koopsom voor een Starterslening wordt verhoogd naar 225.000 euro. Hierop volgt dat starters ook meer kunnen lenen. Dit wordt 45.000 euro in plaats van 37.500 euro.
2. Samen met gemeenten wordt bekeken of woningbouwplannen voor starters versneld kunnen worden. Uit een recentelijk onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten voor starters in totaal nog voor ruim 700 woningen aan plannen hebben liggen.

Starterslening in relatie tot huidige coronacrisis. Starters, die een lening afsluiten, hoeven deze lening pas over drie jaar te gaan aflossen. Samen met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) wordt nu ook onderzocht of starters, die al een lening hebben afgesloten en die nu door de crisis in een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen, uitstel van aflossing kunnen krijgen.

De Provincie onderzoekt eveneens of ook de Verzilverlening, samen met de gemeenten, ingezet kan worden. Daarmee wordt het mogelijk dat ouders de overwaarde op hun woning inzetten voor een bijdrage aan de eerste woning van een of meerdere kinderen.

Foto provincie Limburg

Geef een reactie