Beste sportvrienden,

Ten eerste willen wij ons richten tot onze leden die direct dan wel indirect getroffen zijn door het Corona virus; onze gedachten zijn bij jullie en we wensen jullie enorm veel sterkte in deze periode.

Daarnaast, ook wij, als bestuur, worden getroffen door deze crisis. We zijn op de achtergrond hard bezig (ook in samenwerking met andere verenigingen) om aanpassingen en oplossingen te realiseren in deze tijden. Geen leuk bericht afgelopen week (einde voetbal seizoen), maar des te meer begrijpelijk en we respecteren dit besluit, omdat (de algemene / algehele) gezondheid voorop staat.

Ten laatste, we wensen iedereen gezondheid toe de komende periode en respecteer de maatregelen. Op naar volgend seizoen, waarvoor wij al enorm hard de voorbereidingen aan het maken zijn.

Namens het bestuur,
Jean-Paul Eijmael
Voorzitter RKVVL/Polaris

Beste allemaal,

De gezamenlijke Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen
Het coronavirus is duidelijk aanwezig in onze maatschappij. Een van de gevolgen is dat ook de sportparken in Maastricht gesloten blijven en er dus niet gevoetbald kan worden. Om dit in een breder perspectief te bekijken waar we elkaar kunnen helpen en ondersteunen, is recent het initiatief opgezet om met de besturen van alle Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen (op afstand) in overleg te gaan. Van daaruit is deze 2e update opgesteld over de gang van zaken omtrent het coronavirus, onze verenigingen en onze sportparken. Dit naar aanleiding van de verlengde maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM van dinsdag 31 maart.

Veel gezondheid toegewenst
Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige opgelegde maatregelen en richtlijnen van het RIVM alleen kans van slagen hebben het virus beheersbaar te krijgen wanneer wij ons allen aan de afspraken houden. Voor dit moment willen wij al onze leden, familie, sponsors en medemensen veel sterkte en vooral veel gezondheid toewensen.

Sportparken langer gesloten

Wij houden de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de KNVB nauwlettend in de gaten en volgen deze op. Als gevolg van de verlengde maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM van dinsdag 31 maart zijn we genoodzaakt in samenspraak met gemeente Maastricht onze sportparken nog langer te sluiten, in principe voorlopig tot 28 april a.s. maar de kans bestaat dat het nog langer gaat duren. In de loop van de maand april zal dit definitief duidelijk worden. We houden jullie op de hoogte over de gevolgen van, en sportieve mogelijkheden op onze sportparken.

KNVB bericht
Voor nu willen we een update van de KNVB doorsturen naar aanleiding van de verlenging van de coronamaatregelen tot eind april.
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en
oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

KNVB: amateurvoetbalcompetities per direct gestopt
Zie https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Dit alles betekent concreet dat de amateurvoetbalcompetities seizoen 2019-2020 wat betreft het spelen van wedstrijden per direct is geëindigd. Hierbij worden geen standen opgemaakt, en zullen er geen teams promoveren of degraderen. Voor verdere vragen over het coronavirus en deze beslissing van de KNVB verwijzen we naar de site van de KNVB.
https://www.knvb.nl/coronavirus

Financiële gevolgen voor amateurverenigingen in Maastricht
Er zijn ondertussen enkele vragen aan onze besturen gericht over de financiële gevolgen van deze crisis voor onze verenigingen. Beslissingen nemen heeft immers ook consequenties. Deze kunnen we momenteel nog niet goed overzien.

De kosten die doorgaans gedekt zouden moeten worden met de kantine-opbrengsten, de te ontvangen contributies en sponsorgelden blijven in principe doorlopen. Wetende dat de kantine-opbrengst hierbij is weggevallen vanaf half maart zijn we in ieder geval blij dat de overheid, de gemeente Maastricht en de KNVB ons proberen te helpen met verschillende noodmaatregelen en opties voor uitstel en wellicht afstel van betalingen.

Tot slot
Waar mogelijk bekijken we de financiële en sportieve aspecten samen met alle andere besturen om zodoende alle mogelijkheden te onderkennen en bij al deze mogelijkheden elkaar te ondersteunen en eenduidig te handelen naar elkaar maar zeker ook naar leden, leveranciers, sponsoren en overige derde partijen. Het belangrijkste vinden wij echter om samen door deze bijzondere tijd te komen. In het voorwoord wordt dit persoonlijk toegelicht door de voorzitters van de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen.

Hou jullie haaks, blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Met vriendelijke groet,

DE BESTUREN VAN ALLE MAASTRICHTSE AMATEURVOETBALVERENIGINGEN

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie