Hoofdmenu

Tim Vorage voorzitter VC Landgraaf: “stilleggen volleybal competitie enige logische en juiste keuze van Nevobo”

 

Ook de totale sportwereld gaat al geruime tijd gebukt onder het bizarre Coronavirus. Gevolgen voor alle sportactiviteiten, van welke aard dan ook, bleven terecht niet uit. Competities werden stil gelegd, andere sportactiviteiten werden afgelast met noodgedwongen verschuivingen naar evt. datums verderop dit jaar 2020 en dientengevolge zelfs naar 2021/2022 ook doorgevoerd. Gezondheid heeft immers, ook in de sportwereld prioriteit nummer 1. Genoemde gezondheid aanduiding is absoluut ook van toepassing en van essentieel belang voor Volleybal Club Landgraaf. Deze gerenommeerde en sympathieke vereniging brengt immers een sportieve volleybal ambitie met een dynamisch team van enthousiaste begeleiders(st)ers en train(st)ers, waarbij ook de gezondheid hoog goed is. Ze bestaat immers niet alleen uit +150 spelende leden, maar ook uit een grote schil van vrijwilligers en publiek. Met 16 teams is VC Landgraaf een van de grotere clubs in Zuid-Limburg.

VC Landgraaf staat overigens onder leiding van de 41 jarige voorzitter Tim Vorage en is gehuwd met Lieke Vorage-Frings. Zij is als speelster van DS1 eveneens nauw betrokken bij VC Landgraaf. Samen met Liv (9), Flo (8) en Borre (6) vormen zij samen het gezin Vorage. Overigens is voorzitter Tim Vorage in het dagelijks leven Global Growth Manager bij Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM). Redactie Parkstad Actueel wilde dan ook graag weten hoe VC Landgraaf, vanaf het moment dat het bizarre Coronavirus zich openbaarde, omgaat met alle daarmede gepaard gaande omstandigheden voor de vereniging. Daartoe werden aan voorzitter Tim Vorage, ter beantwoording, een aantal vragen voorgelegd.

Uiteraard wilde deze redacteur weten of VC Landgraaf verrast was over de komst van het Coronavirus in ons land.Tim Vorage: “de snelheid en hevigheid waarmee het virus naar Nederland is gekomen, heeft ook VC Landgraaf overvallen. Niet zo verwonderlijk, want ook onze leden zijn werkzaam in cruciale sectoren zoals de zorg en onderwijs. Hun verhalen zijn indrukwekkend en dwingen groot respect af voor de manier hoe zij hiermee omgaan. Als vereniging hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondersteunen we het landelijk en lokaal beleid daar waar mogelijk. Ik ben verheugd te zien dat de transitie van ‘reactief’ naar ‘proactief’ handelen snel vorm krijgt. We hebben snel kunnen schakelen, omdat we enorm betrokken en actieve leden hebben. Dit betekent dat we vooruit kunnen gaan kijken, scenario’s kunnen afwegen en actie kunnen ondernemen om onze toekomst te waarborgen en het komend seizoen voor te bereiden”.

Ook vroegen we of VC Landgraaf de waarschuwingen van het begin af aan serieus hebben genomen en bovendien welke maatregelen hiertoe de volleybalclub genomen heeft?Tim Vorage: “omdat de gezondheid van onze leden bovenaan de agenda staat, hebben we in een vroeg stadium besloten om de trainingen en een aantal jeugdtoernooien af te gelasten.  Dit zijn geen populaire en gemakkelijke keuzes, maar werden breed gedragen. We hebben relatief snel gehandeld en naar een groot draagvlak gezocht.Kort daarop volgden al snel de besluiten van de overheid, gemeente en Nevobo  (Nederlandse Volleybal Bond)”.

Hierop volgde natuurlijk de vraag wat VC Landgraaf vond van het besluit van Nevobo om de competitie stil te leggen.Tim Vorage hierover: “ondanks dat we volleybal een warm hart toedragen en het liefst zo snel mogelijk weer binnen de lijnen staan is dit de enige logische en juiste keuze. Onze sportieve belangen zijn ondergeschikt aan het bestrijden van deze pandemie. Op wedstrijddagen hebben we in onze thuishal, De Baneberg, meer dan 12 teams over de vloer en 100 mensen publiek gedurende de dag. Dit geeft normaliter natuurlijk enorm veel dynamiek, maar zou in de huidige tijd, waarbij we de toestroom naar de  Intensieve Care (IC) binnen de perken willen houden, onverantwoord zijn”.

Het besluit om niet meer te herstarten en ook geen promoties en degradaties toe te passen vroeg natuurlijk ook om een mening van VC Landgraaf. Voorzitter Tim Vorage hierover: “we kunnen ons voorstellen dat de Nevobo hier voor een enorm lastige keuze heeft gestaan. Elk alternatief heeft voor en nadelen, met als enige ‘gemene deler’ dat er altijd voor bepaalde teams of clubs ook negatieve consequenties zijn. Ook wij hebben een aantal teams dat promotie mis zal lopen. Desondanks staan we volledig achter dit besluit. We hopen natuurlijk wel dat er nog getraind kan worden dit seizoen, maar dit lijkt momenteel geen realistisch beeld”.

In de vragenstelling kwamen uiteraard ook ter sprake de financiële gevolgen van het virus, evenals de sociale impact bij Volleybal club Landgraaf .Ook over deze vraag was Tim Vorage heel duidelijk: “zeker de kinderen vinden dit een bijzonder moeilijke tijd. Het blijft moeilijk om uit te leggen dat ze niet met hun kameraadjes kunnen volleyballen. Je ziet dat er hechte vriendschappen zijn binnen, maar ook zeker buiten het veld. De kinderen missen het trainen en spelen met hun vriendjes. Ook de train(st)ers missen hun teams en de interactie. Alle online initiatieven laten zien dat het een hechte vereniging is, waar iedereen voor elkaar zorgt. Mensen in de risico groep worden thuis opgebeld of bezocht om te kijken of er hulp nodig is.

Daarnaast hebben we een team van experts dat aan VCL gelieerde bedrijven en ZZP’ers ondersteunt met zaken als: UWV, rechten, website, marketing, etc. We hebben besloten om in april geen contributie te innen om zo mensen financieel te ontlasten. Dit wordt mogelijk nog verder uitgebreid. We hebben een simpel uitgangspunt: iedereen kan bij ons volleyballen, ondanks je financiële situatie. Dit uitgangspunt hanteren we reeds enkele jaren en laten we niet los. Het is aan ons om creatief te zijn en dit voor elkaar te krijgen. Afgelopen jaren is er hard gewerkt en zijn er goede keuzes gemaakt in ons financieel beleid. Dit zorgt ervoor dat we een robuuste positie hebben en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien…ook als deze situatie langer duurt. We hebben een nauwe band met de gemeente en zijn dankbaar voor bijvoorbeeld de ontlasting in zaalhuur.                                                 Daarnaast wordt er onverminderd geïnvesteerd in een nieuwe vloer en de veiligheid op de tribune. Wij maken ons klaar voor komend seizoen”.

Als er ook voor VC Landgraaf, hopelijk op niet al te lange termijn, betere tijden zullen aanbreken ligt het dan in de bedoeling om o.m. acties te organiseren om geldelijke inkomsten te genereren? Antwoord van Tim Vorage: “ondanks dat we er goed voor staan zullen we dit zeker gaan doen. We hebben een team wat zich daarmee bezig houdt en dat zullen we moeten uitbreiden. Een aantal inkomstenbronnen zijn namelijk helemaal weggevallen. Ondernemers zullen, heel begrijpelijk, selectiever en kritischer zijn m.b.t. sponsoring aangezien ze ook het hoofd boven water moeten houden. De inkomsten uit evenementen (bardiensten wielerronde, etc.) en bijvoorbeeld de kantine zijn reeds geheel vervallen. Dat is pijnlijk. Toch zal er ook een moment van normalisering komen in deze nieuwe realiteit en sport zal een belangrijke positie behouden in het leven van velen. Indien deze pandemie zal omslaan in een economische recessie, dan zullen we dit ook gaan voelen, maar het zal ons team ook nog hechter maken. Komende weken bekijken we verschillende financiële scenario’s in een horizon van 6 maanden tot 2 jaar om zo het beleid de komende tijd verder aan te scherpen en proactief de juiste acties aan te zetten. Vooruitkijken is de sleutel tot overleven”.

Over de vraagstelling of VC Landgraaf betaalde krachten in dienst heeft of draait de vereniging op vrijwilligers? Hierop gaf Tim Vorage de volgende uitleg aan: “vergoedingen zijn voornamelijk op basis van de vrijwilligersvergoeding. Bij ons heeft het merendeel een betaalde baan naast de werkzaamheden bij onze club. De vergoedingen zijn gekoppeld aan geïnvesteerde uren, wat betekent dat deze momenteel niet uitgekeerd worden. We zijn altijd nauwlettend geweest m.b.t. onze uitgaven en zullen dat blijven doen”..

Mede uiteraard als gevolg van de Coronacrisis staan logischer wijze de onderlinge contacten tussen de leden van de vereniging op een lager pitje. Op welke wijze wordt deze mindere situatie opgevangen? Tim Vorage: ”we hebben onze online kanalen de laatste weken enorm opgeschaald en geïntensiveerd. Niet alleen om iedereen geïnformeerd te houden, maar ook om contact met iedereen te houden. Zo is er een challenge om de langste online volleybal ketting te maken, waar jongen oud aan heeft meegedaan (leden, ouders, opa’s en oma’s…). Ook zijn bijvoorbeeld alle gesprekken met speel(st)ers en train(st)ers online gevoerd. Maar onze commissie- en bestuursvergaderingen gaan onverminderd online verder om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Verder zal deze keer onze ledenvergadering geheel online plaatshebben. Ik verwacht daar zelfs nog meer leden mee te bereiken dan normaal, wat betekent dat we in de toekomst waarschijnlijk een combinatie gaan maken: een fysieke vergadering, aangevuld met een interactieve onlinesessie”.

Opbeurend slotwoord van voorzitter Tim Vorage:“ten eerste gaan onze gedachten uit naar iedereen die geconfronteerd is met de harde realiteit van het coronavirus. Wij wensen jullie veel sterkte. Daarnaast, ben ik trots om te zien hoe ons team omgaat met deze, moeilijk te bevatten, nieuwe realiteit. We gaan de komende tijd nadenken hoe we de ‘1.5 meter samenleving’ kunnen vertalen naar onze volleybal vereniging. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik heb geen twijfel dat we dit kunnen. Ik hoop dat alle volleybal en sportclubs de komende tijd goed doorkomen. Onze deuren staan open om op welk vlak dan ook de samenwerking te zoeken en elkaar te ondersteunen. Volhouden en vooruitkijken”.

Redactie ParkstadActueel dankt Tim Vorage, mede namens zijn VC Landgraaf, voor de belangeloze medewerking voor dit verhaal, vertaald in duidelijke en sportieve deskundige antwoorden.

Foto privé album van Tim Vorage