Hoofdmenu

Project Iedereen kan Sporten verlengd

Het in 2018 gestarte project ‘Iedereen kan Sporten’ (IKS) wordt met twee jaar verlengd. Onlangs hebben de deelnemende gemeenten daartoe een overeenkomst getekend.

De vier gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zijn een paar jaar geleden begonnen met het project Iedereen Kan Sporten. De aanleiding was dat sportvoorzieningen en sportverenigingen voor mensen met een beperking vaak niet goed toegankelijk zijn. Deels heeft dat te maken met bewustwording, deels met zichtbaarheid.

Met een aantal acties, waaronder het lanceren van een website en het uitreiken van speciale certificaten, heeft IKS de afgelopen jaren iets aan die zichtbaarheid en bewustwording gedaan.

IKS focust op drie pijlers; jeugd met een beperking, afstemming vraag en aanbod en kennisdeling. De uitvoering ligt in handen van Alcander dat samenwerkt met sportaanbieders, speciaal onderwijs, en andere partners om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren.
De deelnemende gemeenten financieren het project door €0,35 per inwoner per jaar in te leggen.

Jeugd met een beperking. Het project wordt verlengd vanwege de positieve resultaten in de eerste twee jaar. Zo sluit het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking beter aan op de behoefte van de doelgroep. Ook is het aanbod beter bekend.

In de afgelopen twee jaar heeft IKS samengewerkt met de scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen. Op deze manier hebben al 750 leerlingen kennisgemaakt met het sportaanbod. Dit gaat IKS de komende jaren voortzetten.

Ook bij de sportevenementen in Parkstad is er meer aandacht gekomen voor deze groep. Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld de wedstrijden voor gehandicapten bij de Abdijcross en de trappenmarathon in Landgraaf.
Om kennis te delen worden kleinschalige netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Hier staan actuele ontwikkelingen en goede voorbeelden centraal.
Ook organiseert IKS bijscholingen en trainingen. Zo worden verenigingen tijdens trainingen begeleid door medewerkers van JENS.

Afstemming vraag en aanbod. Om het aanbod beter af te stemmen op de vraag worden initiatieven en evenementen van verenigingen en zorginstellingen ondersteund. Zo is de handbike-wedstrijd bij de Raboronde ontstaan door St. Cyclocross, Adelante en On Wheels bij elkaar te brengen. En dragen zorgaanstellingen kennis over hoe om te gaan met de doelgroep over aan clubs.

Ook de komende jaren worden verenigingen en organisatoren van evenementen gestimuleerd om activiteiten voor mensen met een beperking op te zetten of uit te breiden.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

 (Volgend nieuwsbericht) »