Hoofdmenu

Opknapbeurt in kader van de sociale wijkcohesie

Wegkruis Heerenweg/Roebroekweg Heksenberg opgeknapt

 

 

Ondanks de Corona omstandigheden maakte Stichting Wijkraad  Heksenberg/Pronsebroek, uiteraard voor aanvang van de voorbije feestdagen, toch gewag om toen iedereen prettige feestdagen toe te wensen, inclusief de voornaamste stelregel om gezond te blijven. Bovendien maakte genoemde Wijkraad ook melding om nieuws van Stichting Wijkraad te promoten, c.q. een kort  overzicht te verstrekken over gedane zaken in 2020. Dit ondanks het gegeven dat haar Wijkcentrum door de Coronamaatregelen gesloten moest blijven. Maar dit weerhield de Stichting niet om toch op een andere wijze actief, in het kader van de sociale  wijkcohesie, te blijven voor de wijk Heksenberg/Pronsebroek.  

 

Hieronder viel uiteraard ook de opknapping van het wegkruis gelegen op de hoek Heerenweg-Roebroekweg als zijnde een initiatief van Stichtingsvoorzitter/secretaris Callie Steijaert. Zijn idee en initiatief hiertoe had hij al ruim drie jaar in zijn gedachtegang om dit wegkruis door Stichting Wijkraad te laten opknappen. Destijds had hij hierover zelfs een informeel gesprek met Patrick Meulenberg eigenaar van lokaal schildersbedrijf Meulenberg Hei Grindelweg die destijds ook prins-carnaval bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein was. Maar zoals wel vaker het geval is verwaterde het idee. Maar, mede ook door de Corona omstandigheden, waardoor veel openbare activiteiten niet doorgingen, nam hij in augustus 2019 de draad weer op om te komen tot verwezenlijking tot het opknappen van het wegkruis Zijn eerste actie was om er achter te komen wie de eigenaar was van het wegkruis. Dit had nogal wat voeten in de aarde omdat, zowel bij Stichting Kapellen en wegkruisen Roermond, het Bisdom zelf, bestuur/pastoor parochiecluster Heerlen-Noord, kerkbestuur Heksenberg, Otto Vandeberg Heemkundevereniging  Heerlerheide en in eerste instantie ook gemeente Heerlen niemand kon aangeven wie de eigenaar was.

Reactie afgevaardigde Vincent van Hout SKKL: “dhr. Steijaert, het doet mij vreugd te zien dat er meer mensen zijn die dit wegkruis waarderen. Mij persoonlijk is het erg dierbaar, omdat ik er bijna dagelijks langskom. Vanuit de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg ben ik sinds enige tijd afgevaardigde voor de gemeentes Heerlen en Brunssum. Van mijn voorganger heb ik onlangs een heel archief mogen ontvangen, waarin ik nog niet helemaal thuis ben. Toch ben ik op zoek gegaan naar de mogelijke eigenaar van dit kruis. Ik heb het echter niet kunnen vinden in het archief. Ik weet zelf dat destijds wijlen pastoor Frans Klein zich erg heeft ingezet dat het wegkruis behouden bleef bij de herinrichting van de kruising Heerenweg-Roebroekweg-Heideveldweg”

Mede dank zij de interventie van wethouder Adriane Keulen (o.m. Buurtgericht Werken) kwam na ruim drie weken toch het bericht, via de heer Bram de Groot Strategisch beleidsmedewerker Cultuur & Erfgoed, dat gebleken was dat het wegkruis toch eigendom was van de gemeente Heerlen. Zijn antwoord: “uw vraag over het wegkruis op de hoek van de Heerenweg en de Roebroekweg is uiteindelijk bij mij terecht gekomen. Ik was tot maandag op vakantie, dus kon het helaas niet eerder voor u uitzoeken. Uit een inventarisatie van wegkruizen uit 1982 maak ik op het kruis eigendom van de gemeente zou moeten zijn. Daar staat de volgende tekst: Houten kruis, vliegermodel, opschrift: geloofd zij Jezus Christus, geplaats op bakstenen muurtje  Even overleg gehad met beheer en onderhoud en zij vinden het ook prima als u dit met de Stichting Wijkraad op wil pakken. Ik neem aan dat u een professioneel schildersbedrijf selecteert en de huidige kleuren als uitgangspunt neemt”.

Vervolgens gaf de heer de Groot toestemming om het wegkruis op te knappen. Aansluitend werd aan het professionele lokale Schildersbedrijf Meulenberg de opdracht gegeven om het wegkruis op te knappen voor rekening van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Dit in het kader van de sociale cohesie voor de wijk Heksenberg/Pronsebroek. Schildersbedrijf Meulenberg ging vervolgens voortvarend te werk, met als resultaat een prachtig, als nieuw uitziende, wegkruis. Op een later tijdstip, wanneer de Coronamaatregelen van overheid/RIVM het toelaten, ligt het in de bedoeling om  speciaal aparte aandacht, wellicht op feestelijke wijze, aan de nu doorgevoerde opknapbeurt, te geven.

Foto’s: Callie Steijaert

 

 (Volgend nieuwsbericht) »