Hoofdmenu

Benoeming nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur Kerkrade.

Op 12 januari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de heer R.M.J.S (Raph) Stijns per 12 januari 2021 te werk te stellen als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Kerkrade.

De heer Stijns (55 jaar) is momenteel werkzaam als directeur Bestuursdienst en loco-secretaris van de gemeente Kerkrade. Daarvoor vervulde hij de functie directeur sector Werk & Inkomen. Het college onderstreept hiermee haar keuze voor het strategisch personeelsbeleid waarbij wij als organisatie inzetten op interne flexibiliteit, doorstroom en het benutten van talenten in haar organisatie.

Wethouder Huub Wiermans (Personeel & Organisatie): “Het college is er van overtuigd dat de heer Stijns over de juiste competenties beschikt om de gemeente Kerkrade en haar ambities verder te ontwikkelen bij de noodzakelijke veranderingen die op ons pad liggen. Hij heeft een koers voor ogen waarlangs deze weg zou kunnen lopen en hoe dit in samenspraak met medewerkers, directie, ondernemingsraad en bestuur verder vorm en invulling kan krijgen.”

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »