Voerendaal- Digitaal vragenuur duurzame energieopwekking.

Digitaal vragenuur duurzame energieopwekking
De gemeente Voerendaal is actief bezig met duurzame energieopwekking. Om dit ook op grotere schaal mogelijk te maken heeft Voerendaal hier voor beleid opgesteld, de Beleidsregels ‘Palet regionaal Afwegingskader Grootschalige Energieopwekking (RAK)’.
Deze beleidsregels RAK liggen als ontwerp vanaf 19 december tot en met 28 januari ter inzage. Wij willen graag mogelijke vragen over deze regels beantwoorden. Normaal gesproken zou dit via een inloop- en informatieavond gebeuren. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de huidige situatie met corona en de regels die hiervoor gelden.
Daarom zit er op donderdagavond 21 januari een team digitaal klaar om vragen te beantwoorden. Hoe kunt u mee doen? Meld u vooraf aan via het emailadres coen.thevis@voerendaal.nl en u wordt via een Teams link uitgenodigd voor een vraagmoment op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt uw vraag als u dat wilt bij de aanmeldmail vermelden.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie