Derde editie Wintertijd Heerlen uitgesteld naar december 2021

De organisatie van Wintertijd Heerlen heeft in goed overleg met Gemeente Heerlen besloten de derde editie van het spraakmakende winterevenement in het centrum van Heerlen te verplaatsen naar december 2021. Door de huidige omstandigheden en daarbij horende maatregelen is het niet mogelijk om in februari een kwalitatief hoogwaardig evenement te realiseren. Helaas bleek een verplaatsing naar bijvoorbeeld maart ook niet haalbaar wegens de huidige strenge maatregelen.  De nieuwe editie in december 2021 gaat wel een week langer duren dan de voorgaande twee edities. Zo hebben bezoekers komend jaar een week extra Wintertijd in Heerlen.


Aangepaste vorm.
In samenspraak met gemeente, leveranciers, partners en andere betrokkenen is voortdurend overleg gepleegd om in februari 2021 in aangepaste vorm toch Wintertijd te kunnen organiseren in de binnenstad van Heerlen. Er zijn continu diverse scenario’s en mogelijkheden besproken en uitgeschreven naar aanleiding van de op dat moment geldende maatregelen. Door zowel de gemeente als door andere belanghebbenden is nadrukkelijk uitgesproken dat het winterevenement belangrijk is voor de stad en de regio. Door intensief contact met Gemeente Heerlen met zowel ambtenaren als het college, is daarom besloten de derde editie plaats te laten vinden in december eind dit jaar.

‘Voor de organisatie betekent dit wederom een grote domper’, vertelt organisator Remco Mattaar van Remcom. ‘Wij hebben eigenlijk sinds maart alle evenementen moeten annuleren. We dachten het hele jaar dat Wintertijd, in aangepaste vorm, een stipje op de horizon zou zijn. Gelukkig kunnen we door de uitstekende verstandhouding met de gemeente de continuïteit voor 2021 gelukkig waarborgen’.

Sfeerverlichting en kerstbomenactie. Ondanks dat Wintertijd in december 2020 geen doorgang heeft kunnen vinden, heeft de organisatie niet stil gezeten. Door diverse samenwerkingen heeft Wintertijd in deze periode bijgedragen aan de uitstraling en verlichting in de binnenstad van Heerlen. Daarnaast is er een succesvolle kerstbomenactie op touw gezet waardoor inwoners binnen Parkstad toch het Wintertijd gevoel in huis konden halen.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie