Hoofdmenu

Verbod manifestatie Forum voor Democratie in Heerlen

Om de volksgezondheid te beschermen en wanordelijkheden te voorkomen heeft locoburgemeester Peter van Zutphen van de gemeente Heerlen vanmiddag een manifestatie van Forum voor Democratie (FvD) op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen verboden.

De manifestatie van Forum voor Democratie is ongeveer een week geleden in grondig overleg met FvD en onder duidelijke afspraken toegestaan, o.a. een maximum van tweehonderd aanwezigen, naleving van de coronamaatregelen zoals de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter en een eigen ordedienst die hier streng op toeziet. Forum voor Democratie gaf aan zich aan alle gestelde maatregelen te gaan houden.

Voor aanvang van de manifestatie hield de organisatie zich al niet aan deze voorschriften en afspraken. Er werd ‘gezellige muziek’ gedraaid terwijl dit niet zou gebeuren omdat de manifestatie dan op een evenement zou kunnen lijken. Ook de afstandsregel werd voor aanvang (al) niet gehandhaafd en de organisatie sprak mensen hier niet op aan.

En alhoewel de organisatie had toegezegd niet meer dan 200 aanwezigen toe te staan en hier zélf op te handhaven werden er voor aanvang al meer stippen (de markering waar iemand moet staan om zich aan de anderhalve meter regel te houden) neergezet.

De gemeente Heerlen heeft FvD aan de voorkant ruimschoots de tijd gegeven tot een oplossing te komen, hier werd echter vrijwel geen gehoor aan gegeven. Ondertussen werd het almaar drukker en waren er op een gegeven moment naar schatting zo’n 350 tot 400 mensen aanwezig, bijna twee keer zoveel als afgesproken. Naar het leek was FvD niet voorbereid op een dergelijk groot aantal waardoor de organisatie niet in staat was zich aan de gemaakte afspraken met de gemeente te houden. Vandaar dat de gemeente heeft besloten de manifestatie te verbieden.