Hoofdmenu

Dik verdiende Koninklijke Onderscheiding voor Marcel Falize, een muzikaal actieve persoonlijkheid

 

Verlening van een Koninklijke Onderscheiding en vervolgens de uiteindelijke uitreiking is ieder jaar weer voor de in aanmerking komende decorandi  een verrassing element waar zij vooraf geen weet van hebben. Er rust immers een geheimhoudingsplicht op, want slechts enkele personen zijn hier van op de hoogte en zo hoort het ook. Maar ook voor deze personen is het voorafgaande aan de uitreiking nogal spannend omdat zij, op welke wijze dan ook een “smoes” moeten verzinnen om de persoon, zonder dat hij of zij iets in de gaten heeft wat er staat te wachten.

 

Maandag 26 april jl. was het suprême moment dat Heerlens burgemeester Roel Wever gestalte kon gaan geven om zelf in zijn stad aan 12 inwoners de vooraf gemaakte “smoes” kon doorbreken, een “smoes” die dus totaal niet de waarheid betrof. Behalve de aangegeven “smoes” moest Heerlens burgervader ook nog “afrekenen” met de heersende coronapandemie. Dit betekende dat de uitreikingen niet meer gezamenlijk in Kasteel Hoensbroek konden plaats vinden. Burgemeester Roel Wever vond hiertoe een alternatief en wel dat hij in een oranje/geel busje voor de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan de 12 inwoners op deze wijze ging bezoeken en verrassen uiteraard.

Uiteraard waren er ook twee inwoners die woonachtig zijn in Stadsdeel Heerlerheide die burgemeester Roel Wevers ging verrassen. Saillant detail: de uitreiking aan de twee inwoners vond enerzijds (mevr. Ina Savelbergh) plaats in de nieuwe gymzaal  Hei Grindelweg en anderzijds op dezelfde Hei Grindelweg in de locatie gemeenschapshuis Heksenberg (dhr. Marcel Falize).

Met dank aan Ronald van Kessel van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss plaatsen we hieronder zijn verslag van de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Marcel Falize.Ronald van Kessel: “de burgemeester begon zijn toespraak heel toepasselijk door te zeggen dat Marcel meestal de leiding heeft en het tempo bepaalt. Maar nu niet, want nu sloeg de burgemeester de maat. En wel met goede redenen. Als begaafd slagwerker zou hij zonder coronacrisis vast en zeker ergens in de wereld op een podium staan met het befaamde orkest van André Rieu. Daarnaast is hij op vele manieren muzikaal actief, steeds gedreven door passie en ambitie. Sinds 1990 heeft hij het dirigentenstokje in handen van Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss. Edelweiss gebruikt nog steeds authentieke Es trompetten en jachthoorns zonder ventielen. Omdat er steeds minder muziekwerken voor handen zijn, componeert en arrangeert Marcel deze zelf voor Edelweiss en haar optredens.

Maar daar blijft het niet bij. Deze instrumenten worden bijna niet meer gemaakt en daarom is een goede afstemming met de instrumentenmakers over alle specificaties van groot belang. De jeugd heeft de toekomst! Zo ook voor Edelweiss. Ook hier nam Marcel het voortouw en ontwikkelde de opleidings- en leertrajecten voor de jeugd. Op individuele basis geeft hij les aan nieuwe leden.

Ook zet Marcel zich al langere tijd in voor de Limburgse schutterswereld vol met tradities die behouden moet worden. Hij ondersteunt en adviseert verenigingen op muzikaal gebied door arrangementen te schrijven, nieuwe stukken te componeren of het geven van workshops. Zo is hij nu heel actief voor Schutterij St. Martinus Vaesrade én de Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan in Heerlerheide. Ook andere schutterijen weten hem vaak te vinden. Een dag heeft slechts 24 uur, maar naast dit alles heeft Marcel ook nog tijd voor de orkesten ‘Lift-Off’ en “Tiroler Ohne Berge” en zijn eigen muziekschool “Splash”.                                                                          De enorme inzet en toewijding voor de voor de Limburgse muziek en schutters cultuur weet ook Zijne Majesteit enorm te waarderen en heeft daarom besloten deze erkenning te geven door hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Redactionele toevoeging: buiten de nu ontvangen Koninklijke Onderscheiding heeft enkele jaren geleden ook D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein hem onderscheiden met de Orde van Verdienste. Wat een uitreiking van Koninklijke Onderscheiding teweeg kan brengen was duidelijk te zien in de straat waar Marcel Falize woont. We zagen dat zijn buurtbewoners de roodwitblauwe nationale vlag bijna aan ieder huis hadden uitgehangen. Een dankbaarheid geste toch?

Foto Gemeente Heerlen« (Vorig nieuwsbericht)