Hoofdmenu

Geen financiële problemen MVV

Anders dan in sommige media wordt geschreven, heeft MVV absoluut geen (acute) financiële problemen naar aanleiding van een negatieve uitspraak van de rechtbank Limburg. Ook is het bestaansrecht van de club zeker niet in het geding.

MVV had bij de rechter om een uitspraak gevraagd in het kader van één niet toegekende NOW-regeling, om precies te zijn de NOW2 van september 2020. Volgens de overheid was de aanvraag te laat ingediend. MVV voerde echter hier bijzondere omstandigheden voor aan en vroeg dan ook een uitspraak van de rechter. De rechtbank toonde begrip voor de argumenten en situatie van de Maastrichtse club maar had desondanks geen ruimte om anders te oordelen. Inmiddels heeft MVV Maastricht het vonnis bestudeerd en besloten niet in hoger beroep te gaan.

Eerder al heeft de club aangegeven dat het al dan niet toekennen van deze NOW2- regeling niet van invloed zou zijn op de bedrijfsvoering van MVV omdat hiervoor geen bedrag in de begroting was opgenomen.

In het kader van professionaliseren van de organisatie heeft MVV Maastricht in het afgelopen najaar maatregelen genomen om te voorkomen dat dergelijke aanvragen in de toekomst – door welke reden dan ook – te laat de deur uit gaan. De overige bestaande NOW-regeling. De overige bestaande NOW-regelingen (tot en met 5) zijn dan ook wel gewoon aan MVV Maastricht toegekend.

Tekst Communicatie MVV en Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno